scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis

Additional Information
Universitetsforlaget, 2022.
2022
LCC:Labor market. Labor supply. Labor demand
Deltakelse i arbeidslivet er sentralt for inkludering av flyktninger. Denne artikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer med arbeidsgivere, og studerer deres syn på bruk av praksisplasser til kvalifisering av flyktninger. Vi bruker mangfoldsledelsens flernivåperspektiv som analytisk rammeverk og finner at arbeidsgiverne ønsker mer systematikk rundt tilretteleggingen av praksis, inkludert bedre samarbeid mellom de ulike aktørene, at arbeidsgiverne motiveres av tanken på en mangfoldig arbeidsstokk, at arbeidsgiverne er opptatt av å forvalte mangfoldet, men også av å likebehandle alle sine ansatte, og at de ønsker at kommunene selv tilbyr flere praksisplasser.
electronic resource
1504-7989
1504-8004
https://doaj.org/toc/1504-8004; https://doaj.org/toc/1504-7989
10.18261/spa.39.2.1
edsdoj.7da8c9bd0231411fbbf50a1eea6b1909
sponsored