scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Asya-Avrupa Diyaloğu: Zirve Diplomasisi Bağlamında Bir Değerlendirme. (Turkish)

Additional Information
Asia-Europe Meeting: An Evaluation in the Context of Summit Diplomacy. (English)
This study discusses the contribution of Asia-Europe Meeting (ASEM) summits on the dialogue process and the functions of ASEM in global governance. ASEM, one of the channels for interaction between Asia and Europe, is a multi-actor and multi-dimensional platform, which includes regional organizations, states, various groups, and civil society. ASEM summits, the attendants of which are the heads of state or government of the participating states, the Presidents of the European Council and of the European Commission, and the Secretary-General of the Association of Southeast Asian Nations, have a key position in this structure and promote the dialogue process. The fact that political leaders in person participate in the dialogue proves the awareness of the participatory states to the ASEM's added value. In this framework, the study suggests that ASEM summits are compatible with the flexible and informal functioning of ASEM and promote the achievement of ASEM's functions in global governance. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Bu çalışma, zirve diplomasisi bağlamında, Asya-Avrupa Diyaloğu (Asia-Europe Meeting-ASEM) zirvelerinin, diyalog sürecine ve ASEM'in küresel yönetişim içerisindeki işlevlerine yönelik katkısını tartışmaktadır. Asya ile Avrupa arasındaki etkileşim kanallarından biri olan ASEM, bölgesel örgütler, devletler, çeşitli gruplar ve sivil toplumun dâhil olduğu, çok boyutlu ve çok aktörlü bir platformudur. Bu yapı içerisinde, katılımcı devletlerin devlet veya hükümet başkanları ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Komisyonu Başkanlarının ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) Genel Sekreteri'nin katılımıyla düzenlenen zirveler, kilit bir role sahiptir ve diyalog sürecine ivme kazandırmaktadır. ASEM'e siyasal liderlerin bizzat dâhil olması, katılımcı devletlerin ilgili etkileşim kanalının değerine (added value) yönelik farkındalığını göstermektedir. Bu bağlamda çalışmada, ASEM zirvelerinin, ASEM'in esnek ve enformel işleyişiyle uyumlu olduğu ve ASEM sürecinin küresel yönetişim içerisindeki işlevlerinin gerçekleştirilmesine destek verdiği ileri sürülmektedir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi is the property of Optimum: Journal of Economics & Management Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

banner_970x250 (970x250)

sponsored