scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser

Additional Information
Universitetsforlaget, 2019.
2019
Hovedformålet med pensjonsreformen fra 2011 er å gjøre offentlige finanser mer robuste overfor den kommende økningen i antall alderspensjonister per yrkesaktiv. Dette skal primært skje gjennom økt arbeidsinnsats. Våre analyser viser at 2011-reformen over tid vil styrke offentlige finanser vesentlig. Hovedårsaken er utsatt avgang fra yrkeslivet, som reduserer offentlige pensjonsutgifter og øker skatteinntektene. Også ytelsene fra offentlig tjenestepensjon ble strammet inn i 2011-reformen. Avtalen fra 2018 tilpasser disse ordningene til den nye folketrygden. Dette gir ingen ytterligere innstramming, men vil føre til utsatt pensjonering for offentlig ansatte.
electronic resource
1504-8004
1504-7989
https://www.idunn.no/spa/2019/04/betydningen_av_pensjonsreformen_for_arbeidstilbud_og_offent; https://doaj.org/toc/1504-8004; https://doaj.org/toc/1504-7989
10.18261/issn.1504-7989-2019-04-05
edsdoj.57a431f775014ee9944052e57019eee1

banner_970x250 (970x250)

sponsored