scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

BİRİNCİL ÜNLÜ UZUNLUKLARI ve İMÂLE. (Turkish)

Additional Information
PRIMARY VOCAL LENGTHS AND İMÂLE. (English)
In this article an index of primary vocal length in Turkiye Turkis, Azerbayjan Turkish and Anatolian dialects will be made. Today words with long had got long vocals in Old Anatolia Turkish. The number of long vocals in Old Anatolia Turkish had much quantitative then today. The main aim is to present that some syllabic with imale in Old Anatolia Turkish in verse text, in real it is unnecessary to make an imâle in the texts. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Bu makalede Türkiye Türkcesi, Azerbaycan Türkcesi ve Anadolu ağı zları ndaki birincil uzun ünlülerin bir indeksi yapı lmı stı r. Bugün uzun ünlü tası yan kelimeler mantı kî olarak Eski Anadolu Türkçesinde de uzun ünlülüdür. Hatta EAT döneminde uzun ünlülerin varlı ğı günümüzden çok daha fazla sayı dadı r. Bu makaledeki amaç; EAT manzum metinlerinde imâle yapı lan bazı hecelerde, aslı nda bu imaleye gerek kalmadı ğı nı ortaya koymaktadı r. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Electronic Turkish Studies is the property of Electronic Turkish Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored