scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Biopolimēru attīstība un izmantošana.

Additional Information
Biopolimers and theyr development and use.
šķiedru plastmasas kompozīti
biopolimēri
dzīves cikls
matrica
vides ietekme
Language of Keywords: Latvian
326199 All Other Plastics Product Manufacturing
424610 Plastics Materials and Basic Forms and Shapes Merchant Wholesalers
326198 All other plastic product manufacturing
326121 Unlaminated Plastics Profile Shape Manufacturing
325211 Plastics Material and Resin Manufacturing
418410 Chemical (except agricultural) and allied product merchant wholesalers
In recent years, there has been noticed quite high increase in interest of biodegradable materials that can be used in packaging, agriculture, medicine, and other areas. There have been created special ISO standards with a purpose to classify the materials as biodegradable. There is showed very high interest all around the world for biodegradable polymer materials- so called biocomposites. Polymers are the basic of plastic materials that are more and more used in different areas. As a result many researchers are trying to develop and modify commonly used materials to introduce new, more user-friendly materials that are made from naturally available materials. There are several biological materials that can be combined into biodegradable polymer materials. The most popular ones are starch and fibres that are got from different plants. It is believable that the use of new biodegradable polymer materials will decrease the need and demand for synthetic polymer production that makes pollution. How it can be seen from different researched the use of biocomposites is growing year by year by ten to fifteen percent. This sphere of biocomposites has perspective future, because the non renewable resources are sharply decreasing and these composites are the only alternative. This paper shows a brief outline of work that is being done to develop the biodegradable polymers, the process of research, future outlook of the material and the new sectors where the biocomposites can be used. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Aizvien pieaugošā plastmasas ražošana un no plastmasas izgatavotu produktu lietošanas pieaugums rada plastmasas atkritumus milzīgos apjomos. Sintētiskās plastmasas ir stabilas bioloģiski aktīvās vidēs, kā arī tiek iegūtas no neatjaunojamiem dabas resursiem, līdz ar to aizvien lielāka starptautiskās sabiedrības uzmanība un virzība tiek vērsta uz bioloģiski sairstošo polimēru un atbilstošu tehnoloģiju attīstību, izsīkstošo dabas resursu aizvietošanu, intensificējot atjaunojamu resursu izmantošanas iespēju izpēti. Biopolimēru kompozīti ir viens no risinājumiem. Tos veido bioloģiski sairstošas dabiskās šķiedras (kokvilna, linšķiedras, kenafs, džuta, rāmija, sizals, kaņepāji, abaka vilna) un bioloģiski noārdāmas saistvielas. Nemot vērā, ka ar biopolimēru tehnoloģijām ir samērā viegli iegūt biodegradējamus materiālus, iespējams novērst daudzas ekoloģiskās problēmas, kas rodas citu ķīmisku produktu ražošanā. Būtiskākais uzstādījums zinātnei ir izveidot materiālus ar optimālām, lietojumam atbilstošām fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, kas pilnībā sadalītos bioloģisku faktoru ietekmē. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Material Science (1691-3132) is the property of RTU Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
1Riga Technical University
1691-3132
58657684

banner_970x250 (970x250)

sponsored