scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

[Can the international relief work be better?].

  • Academic Journal
  • Fjaer RB; Kontor for medisinsk beredskap Forsvarets overkommando/Sanitetsstaben Oslo mil/Huseby.
  • Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke [Tidsskr Nor Laegeforen] 2000 Feb 20; Vol. 120 (5), pp. 601-6.
  • Norwegian
Additional Information
Kan den internasjonale katastrofeinnsatsen bli bedre?
Publisher: Norske Laegeforening Country of Publication: Norway NLM ID: 0413423 Publication Model: Print Cited Medium: Print ISSN: 0029-2001 (Print) Linking ISSN: 00292001 NLM ISO Abbreviation: Tidsskr Nor Laegeforen Subsets: MEDLINE
Publication: Oslo : Norske Laegeforening
Original Publication: Chistiania : Alb. Cammermeyer, 1880-
29
Date Created: 20000602 Date Completed: 20000615 Latest Revision: 20151119
20211214
10833922
sponsored