scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

E. SVEIKATOS ADMINISTRAVIMO SISTEMOS KOMUNIKACIJOS RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMINGUMO VERTINIMAS. (Lithuanian)

Additional Information
E-HEALTH ADMINISTRATION SYSTEM COMMUNICATION INDICATORS AND THEIR SIGNIFICANCE ASSESSMENT. (English)
It is important to provide services meeting the needs of citizens while implementing e-health administration in e-space. The development of ICT allows the simplification of administrative processes. ICT affects the variety of methods of information collection, dissemination and management. While providing e services, it is important to create an interoperable e services platform that enables the organization of distributed IS and DB interactions. It is particularly important to use ICT-based solution, and understand user communication patterns. To promote the active participation of citizens- citizens should participate in the improvement of communication processes shaping the diversity of opinion and offering alternative solutions. The paper presents the health administration field communication indicators and their significance assessment which makes health communication processes more efficient. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Tikslas - kaip efektyviau panaudoti informacinių technologijų bei skaitmeninių komunikacinių tinklų galimybes gyventojų sveikatos administravimo problemoms spręsti. Pateikti e. sveikatos administravimo sistemos komunikacijos rodiklius ir jų vertinimą, kurie užtikrintų e. paslaugų teikimo internetu kokybę ir tenkintų gyventojų lūkesčius. Metodologija - mokslinės literatūros analizė - atliekama siekiant pateikti e. paslaugų administracinės naštos poveikį vartotojui. Pateikti vartotojų pageidaujami sveikatos komunikacijos rodikliai, atliktas ekspertinis tyrimas, apskaičiuotos sveikatos komunikacijos rodiklių svorio reikšmės bei apibendrinti tyrimo rezultatai. Rezultatai - svarbiu veiksniu, skatinančiu naudotis e. sveikatos administravimo paslaugomis ir didinančiu paslaugos veiksmingumą, tampa e. paslaugos poveikis gyventojams, kurį siūloma vertinti pagal: paslaugos pateikimo kokybę - suprantamą ir paprastą e. paslaugos atlikimo eigą; vartotojų technines ir skaitmeninio raštingumo galimybes - kompiuterinę, programinę įrangą ir interneto prieigą. Tyrimo ribotumas - administravimo sistemoje įgyvendinant inovatyvius sprendimus komunikacijos rodiklių reikšmingumas taip pat keisis. Praktinė reikšmė - sveikatos priežiūros organizacijos, naudodamos IKT priemones, didins savo veiklos efektyvumą ir veiksmingumą ir taip gerins administravimo paslaugas bei mažins administracinę naštą gyventojams. Originalumas / vertingumas - straipsnyje pateikiami tyrimo rezultatai, kurie paaiškina, kaip reikėtų efektyviau panaudoti informacinių technologijų bei skaitmeninių komunikacinių tinklų galimybes gyventojų sveikatos administravimo problemoms spręsti. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Social Technologies / Socialines Technologijos is the property of Mykolas Romeris University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored