scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Els mercats financers entre els «públics» i les «multituds». Una aportació a la sociologia dels mercats des de la perspectiva de Gabriel Tarde

Additional Information
Universitat Oberta de Catalunya, 2019.
2019
Aquest article es proposa reflexionar sobre les dinàmiques contemporànies dels mercats financers a la llum dels conceptes de públic i de multitud, desenvolupats pel sociòleg Gabriel Tarde a finals del segle XIX, per a mostrar dues modalitats diferencials d’estructuració del llaç social entre els individus. Considerem que aquests conceptes ens permeten: a) posar èmfasi en la dimensió comunicacional que els mercats financers adquireixen en l’actualitat en col·locar al centre de l’activitat especulativa la circulació de «corrents d’opinió» per a la producció i l’assignació de valor als fluxos de monedes o altres instruments financers; i al mateix temps b) hipotetitzar que els mercats financers articulen la lògica dels «públics» (una forma de llaç microfísic d’abast global i a distància, teixit entorn de la propagació de corrents d’opinió que vinculen agents experts i ordinaris al voltant de la vida financera) i de les «multituds» (la intensificació vertiginosa, en moments sociotemporalment determinats, de les e-avaluacions per mitjà dels vincles comunitaris existents entre els agents professionals, que poden esdevenir-se en la producció de crisi). El recorregut del text parteix de la revisió de les teories existents en el camp de la sociologia dels mercats, per a després indagar sobre les aportacions que les nocions de públic i de multitud fan sobre la comprensió específica de les dinàmiques financeres, i per tant de la sociologia de les finances.
electronic resource
1575-2275
https://raco.cat/index.php/Digithum/article/view/373066; https://doaj.org/toc/1575-2275
10.7238/d.v0i24.3176
edsdoj.0bae579a0a1149dbb6c55e8e1bb851bf

banner_970x250 (970x250)

sponsored