scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Høyt utdanna flyktningers tilnærminger til kvalifisering og arbeid

Additional Information
Universitetsforlaget, 2020.
2020
LCC:Labor market. Labor supply. Labor demand
Mange høyt utdanna flyktninger som deltar i introduksjonsprogram, opplever et dilemma mellom rask arbeidsmarkedsintegrasjon og langsiktig sosial mobilitet. Basert på deltakende observasjon og kvalitative intervjuer utforsker artikkelen hvordan programdeltakere forhandler om tid underveis i programmet, og hvilken betydning ambisjoner og utålmodighet har for deltakernes tilnærminger til kvalifisering og arbeid. Noen forsøker å realisere høye ambisjoner gjennom intensivert kvalifisering. Dette kan sies å uttrykke ambisiøs utålmodighet. Andre endrer plan som følge av erfaringer med tapt tid grunnet flukt, og frykt for å tape mer tid gjennom kvalifiseringa. Disse kan forstås som pragmatisk utålmodige. De prioriterer å komme raskere i jobb for å sikre selvforsørgelse, framfor å realisere seg selv som høyt utdanna.
electronic resource
1504-8004
1504-7989
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/hoeyt_utdanna_flyktningers_tilnaerminger_til_kvalifisering_og; https://doaj.org/toc/1504-8004; https://doaj.org/toc/1504-7989
10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-06
edsdoj.5a29e709c1684b758bb7827bdca21f4b
sponsored