scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Høyt utdanna flyktningers tilnærminger til kvalifisering og arbeid

Additional Information
Universitetsforlaget, 2020.
2020
LCC:Labor market. Labor supply. Labor demand
Mange høyt utdanna flyktninger som deltar i introduksjonsprogram, opplever et dilemma mellom rask arbeidsmarkedsintegrasjon og langsiktig sosial mobilitet. Basert på deltakende observasjon og kvalitative intervjuer utforsker artikkelen hvordan programdeltakere forhandler om tid underveis i programmet, og hvilken betydning ambisjoner og utålmodighet har for deltakernes tilnærminger til kvalifisering og arbeid. Noen forsøker å realisere høye ambisjoner gjennom intensivert kvalifisering. Dette kan sies å uttrykke ambisiøs utålmodighet. Andre endrer plan som følge av erfaringer med tapt tid grunnet flukt, og frykt for å tape mer tid gjennom kvalifiseringa. Disse kan forstås som pragmatisk utålmodige. De prioriterer å komme raskere i jobb for å sikre selvforsørgelse, framfor å realisere seg selv som høyt utdanna.
electronic resource
1504-8004
1504-7989
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/hoeyt_utdanna_flyktningers_tilnaerminger_til_kvalifisering_og; https://doaj.org/toc/1504-8004; https://doaj.org/toc/1504-7989
10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-06
edsdoj.5a29e709c1684b758bb7827bdca21f4b
sponsored