scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?

Additional Information
Cappelen Damm Akademisk NOASP, 2019.
2019
LCC:International relations
Selv om det kan hevdes at de ulike elementene som utgjør cyberoperasjoner – undergraving, sabotasje, manipulering, tyveri og desinformasjon – ikke er noe nytt, sprer de seg i dag med en hastighet og i et omfang som er uten historisk sidestykke. Cybersikkerhet er tett sammenvevd med det 21. århundres politiske og militære konflikter. Som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg påpeker, har de fleste konflikter og kriser i våre dager en cyberdimensjon, og det er vanskelig å forestille seg en militær konflikt i dag uten (Stoltenberg, 2016). Av denne grunn har såkalt cyberavskrekking blitt tema for en omfattende militær, politisk og akademisk debatt som kretser rundt et sett av viktige operasjonelle konsepter og overveielser. Et sentralt tema er hvorvidt det kan avskrekkes i cyberspace, gitt attribusjons utfordringene som preger etterdønningene av et cyberangrep. Denne artikkelen stiller spørsmål ved om «cyberavskrekking» er mulig og hensiktsmessig, og drøfter nye mulige måter å tenke rundt avskrekking i cyberspace på.
electronic resource
1891-1757
https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1397/3578; https://doaj.org/toc/1891-1757
10.23865/intpol.v77.1397
edsdoj.b19f65158554622b407feb4bf2923ef
sponsored