scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø

Additional Information
Universitetsforlaget, 2022.
2022
LCC:Labor market. Labor supply. Labor demand
Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv vektlegger de lokale partenes felles ansvar innen lov- og avtaleverket, for å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid i virksomheter. Tidligere forskning har vist viktigheten av topartssamarbeid i virksomhetsutvikling, men det finnes mindre forskning på hvordan plasstillitsvalgte, ledere og lokale verneombud samarbeider i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Funnene fra denne studien er basert på 18 intervju med informanter som innehar disse rollene (n = 41). Vårt hovedfunn er at i virksomheter hvor de mener å ha lyktes med å jobbe partsbasert i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, har verneombudene deltatt i større deler av partsdialogen mellom tillitsvalgte og ledere enn det som er spesifisert til å omhandle ansattes arbeidsmiljø.
electronic resource
1504-7989
1504-8004
https://doaj.org/toc/1504-8004; https://doaj.org/toc/1504-7989
10.18261/spa.39.2.3
edsdoj.838e8ef7a6cd4d1685ff1882b2dbabfc
sponsored