scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Mallorca i la seva dependència financera del Principat (segles XIV-XV): Estudi dels censalistes catalans

Additional Information
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003.
2003
L'estudi d'un capbreu de censals manat confeccionar a finals del regnat d'Alfons el Magnànim, no sols permet calibrar amb major precisió quin va ser el volum real del deute contret pel municipi mallorquí a Catalunya, sinó també conèixer el grau de participació dels distints grups socials en aquest deute extern i tenir identificats alhora els principals creditors catalans. La dita font també permet apreciar els resultats obtinguts de cara a l'efectiva disminució del pes d'aquest deute abans de mitjan segle XV, en compliment de les disposicions preses a la Concòrdia de Barcelona de 143.
electronic resource
0066-5061
1988-4230
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/199; https://doaj.org/toc/0066-5061; https://doaj.org/toc/1988-4230
10.3989/aem.2003.v33.i1.199
edsdoj.1a2078a915964c078dc42c15f023bc58

banner_970x250 (970x250)

sponsored