scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

MASLENİTSA VE NEVRUZ BAYRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ.

Additional Information
RELATIONSHIP BETWEEN HOLIDAY CALLED MASLENITSYA AND NEVRUZ.
Maslenitsya
Nevruz
Oiled Holiday
Russian people
Slavic Nations
the Turkic civilisation
Maslenitsa
Nevruz
Rus
Slavyen halklar
Türk dünyası
Yağlı Bayram / Yağ Bayramı
Language of Keywords: English; Turkish
Maslenitsya is the name of holiday which is celebrated yearly by Slavic Nations including Russian people from March 3-9. Maslenitsya means "Oiled Holiday" and the basis of the Maslenitsya which is celebrated as a holiday - is the Russian peoples' mode of life before Christianity - harmony with nature and belief. There are many similarities between Maslenitsya and Nevruz in reason and type of celebration in Turkic people. This article includes detailed information about the word "Maslenitsya" and about this holiday as well as some about the similarities between Maslenitsya and Nevruz. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Maslenitsa, başta Ruslar olmak üzere Slavyen halklar tarafından her yıl 3-9 Mart günleri arasında kutlanan bir bayramın adıdır. "Yağlı Bayram" / "Yağ Bayramı" anlamlarına gelen ve Halk Bayramı olarak kutlanan Maslenitsa'nın temelinde Ruslar'ın Hristiyanlık öncesinde doğayla (kışın uğurlanışı ve baharın gelişiyle ilgili) yaşayış ve inanışları yatar. Maslenitsa, hem kutlanış sebebi, hem de kutlama biçimiyle Türk dünyasında kutlanan Nevruz'la büyük benzerlikler gösterir. Bu makalede önce "Maslenitsa" sözcüğü ve "Maslenitsa Bayramı" hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilmiş; sonra da söz konusu bayramın "Nevruz Bayramı"yla benzerlikleri üzerinde durulmuştur. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Journal of International Social Research is the property of Journal of International Social Research and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
1Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
1307-9581
46799441
sponsored