scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Międzynarodowa konferencja IATUL Seminar 2019 „Organizacyjne i prawne aspekty Otwartej Nauki" (Gdańsk, 10-11 grudnia 2019 r.).

  • Academic Journal
  • Polish
  • Szybowska, Urszula1 ursszybo@pg.edu.pl
  • Nowa Biblioteka. 2020, Vol. 37 Issue 2, p1-6. 6p.
  • Article
Additional Information
1Biblioteka Politechniki Gdańskiej
1505-4195
10.31261/NB.2020.37.10
158156266
sponsored