scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

NATO'nun Dönüşümü.

Additional Information
NATO's Transformation.
Afghanistan
Change
International System
Military Doctrine
Politics and Strategy
Transformation
Afganistan
Askeri Doktrin
Dönüşüm
Siyaset ve Strateji
Uluslararası Sistem
Language of Keywords: English; Turkish
911410 Foreign affairs
928120 International Affairs
Upon the fall of the Berlin Wall and demise of the Soviet Union, NATO has made efforts to adapt itself to the transformation of the international system. Although its endeavour has been hard and problematic NATO has had a record of considerable achievements. However, the question whether the Atlantic Alliance would manage to survive has so far excited the interest of many publicists. Instead of venturing in predictions, this article intends to contribute to an ongoing discussion on the future of the Alliance by interpreting the structural change and actors' concerns and actions. It attempts to clarify the limits of the allied political will that is required for a sustainable process of adaptation. In the context of the Afghan experience, it also deals with NATO's comprehensive military doctrine. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Berlin Duvarı yıkılıp Sovyet/Varşova Paktı tehdidi ortadan kalktıktan hemen sonra, NATO değişen uluslararası sisteme kendini uyarlamaya başladı. Bu süreç zor ve sorunlu olmasına rağmen, önemli başarılar kaydetti. Ama "Nato yaşayabilecek mi?" sorusu hep gündemde kaldı. Bu inceleme iddialı öngörüler yerine aktörlerin eğilimlerine ve ortamdaki değişmelere işaret ederek bir düşünme ve tartışma zemini hazırlamanın gayreti içinde olmuştur. Uluslararası sistemdeki yapısal değişiklikleri irdeleyip, İttifakın yeni durumlara uyum sağlamak için ne gibi politikalar uyguladığını ve söz konusu dönüşümün önündeki engelleri eleştirel bir yaklaşımla incelemiştir. Ortak siyasi iradenin oluşmasının ve askeri yapı ve stratejinin yeni şartlara uyarlanmasının sınırlarını açıklığa kavuşturmaya çalışmıştır. Bu çerçevede askeri doktrin çalışmaları ve Afganistan tecrübesi arasındaki etkileşim ve dönüşüm süreci üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Ayrıca sonuç bölümünde, genişleyen Avrupa-Atlantik Bölgesindeki NATO askeri operasyonlarının meşruiyet sorununa da değinilmiştir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of International Relations / Uluslararasi Iliskiler is the property of International Relations Council and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
1Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara
2Başkan, İhsan Doğramacı Vakfı Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi
1304-7310
96404078

banner_970x250 (970x250)

sponsored