scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand?

Additional Information
Universitetsforlaget, 2020.
2020
LCC:Labor market. Labor supply. Labor demand
Denne analysen undersøker om dårlig helse hindrer individer fra å kunne øke sitt arbeidstilbud slik pensjonsreformen la opp til. Vi analyserer effekten av reformen på arbeidsdeltakelse og avtalte timer i arbeid for mennesker med ulik helsetilstand før reformen. Utvalget består av individer som er i arbeid måneden før de fyller 59 år. Våre viktigste funn er at effekten synes å være uavhengig av helsetilstand, og det gjelder for begge kjønn: De med dårligst helse øker arbeidstilbudet minst like mye som de med best helse. Dette gjelder enten vi måler helsetilstand basert på antall fastlegebesøk eller på type helseproblem.
electronic resource
1504-8004
1504-7989
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/sysselsettingseffekter_av_pensjonsreformen_avhenger_de_av; https://doaj.org/toc/1504-8004; https://doaj.org/toc/1504-7989
10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-01
edsdoj.498cfdfdbd054ccf80771841704f7384
sponsored