scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Uluslararası Diplomasi Aracı Olarak Terörizm ve Türkiye.

Additional Information
Terrorism as a Tool of International Diplomacy and Turkey.
History
International Diplomacy
Terrorism
Terrorist Organizations
Turkey
Türkiye
Tarih
Terör Örgütleri
Terörizm
Uluslararası Diplomasi
Language of Keywords: English; Turkish
In the period before the Industrial Revolution, diplomacy tools were the use of military force, granting economic resources as a concession, or applying them as an embargo, hostage procedure, and political marriages. After the Industrial Revolution, some diplomacy tools lost their importance, and some changed. New ones have been added to them. Technology and capital transfer, missionary schools, incitement, and promotion of nationalism are new tools of diplomacy. Our subject matter, the use of terrorism as a tool of diplomacy, is also the most destructive tool of the modern era. The nationalistic feelings of different ethnic and religious elements in the countries targeted by the imperialists were provoked, then they were revolted for a simple reason. As a result of this, the Balkan territories of the Ottoman Empire were shared. There were two great world wars in the 20th century, and these wars caused great destruction. For imperialist states to dominate target countries with their armies and human forces, was expensive and carried political risks. For that reason, as in the 19th century, they provoked different ethnic elements to revolt. They have established terrorist organizations such as the PKK, PYD, and ISIL against Turkey. The vast majority of European states, especially the United States, support terrorist organizations and provide all kinds of facilities to host them in their countries. For forty years, thousands of women, children, young, elderly, and security forces have been slaughtered, and hundreds of villages have been evacuated in the terrorist attacks against Turkey. The purpose of all terrorist activities is obvious, and that is the division of Turkey. Of course, Turkey has measures to take against it, and these measures continue with determination. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Sanayi İnkılabı öncesi dönemde diplomasi araçları askeri güç kullanımı, iktisadi kaynakların imtiyaz olarak verilmesi veya ambargo şeklinde uygulanması, rehin usulü ve siyasi evliliklerdi. Sanayi İnkılabından sonra bazı diplomasi araçları önemini yitirdi, bazısı da değişikliğe uğradı. Bunlara yenileri eklendi. Teknoloji ve sermaye transferi, misyoner okulları, milliyetçiliğin tahrik ve teşvik edilmesi, yeni diplomasi araçlarıdır. Konumuz olan terörizmin diplomasi aracı olarak kullanılması da yeni dönemin en yıkıcı aracıdır. Emperyalistlerin hedefi olan ülkelerdeki farklı etnik ve dini unsurların milliyetçilik duyguları tahrik edildi, sonra basit bir sebeple isyan ettirildiler. Bunun sonucu olarak Osmanlı Devletinin Balkan toprakları paylaşıldı. 20. yüzyılda iki büyük dünya savaşı yaşandı ve bu savaşlar çok büyük yıkımlara sebep oldu. Emperyalist devletler için artık kendi orduları ve insan güçleriyle hedef ülkelerde hâkimiyet kurmak pahalı ve siyasi riskler taşıyordu. Onun için tıpkı 19. yüzyılda olduğu gibi farklı etnik unsurları tahrik ederek ayaklandırdılar. Özellikle Türkiye’ye karşı PKK, PYD ve IŞİD gibi terör örgütlerini kurdular. Başta ABD olmak üzere Avrupa devletlerinin büyük çoğunluğu, terör örgütlerini desteklemekte, ülkelerinde barındırmakta ve onlara her türlü kolaylığı sağlamaktadır. Kırk yıldan beri Türkiye’ye karşı yürütülen terör saldırılarında kadın, çocuk, genç, ihtiyar ve güvenlik kuvvetlerimizden binlerce insanı katlettiler, yüzlerce köy boşaltıldı. Bütün terörist faaliyetlerin amacı çok açıktır, o da Türkiye’nin bölünmesidir. Elbette Türkiye’nin buna karşı alacağı tedbirleri vardır ve bu tedbirler kararlılıkla devam etmektedir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Electronic Turkish Studies is the property of Electronic Turkish Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
1Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
1308-2140
10.29228/TurkishStudies.43317
144394201

banner_970x250 (970x250)

sponsored