scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AKIR, Adem"

1 - 1 of 1 results for
 "������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AKIR, Adem"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

MÜNİF PAŞA'NIN TAHRAN'DAN GÖNDERDİĞİ DEVLET İŞLERİYLE İLGİLİ LÂYİHASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 4, p759-771. 13p.

Abstract: Münif Paşa'nın Tahran sefiri iken devlet işlerinin düzenlenmesi için yazdığı rapor onun II. Abdülhamit üzerine ne kadar etkili olduğunun göstergesidir. Münif Paşa'nın raporu, hukuk mektebi açılması, askerlik, ticaretin geliştirilmesi, vergi gelirlerini...

sponsored