scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "������������������������������������������������������AKIR, Adem"

1 - 10 of 84 results for
 "������������������������������������������������������AKIR, Adem"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

NAMIK KEMAL'İN HÜRRİYET KASİDESİ VE TAHLİLİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. 2014, Vol. 7 Issue 31, p81-118. 38p.

Authors:

Abstract: Namık Kemal, Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci kuşak şair ve yazarlarından biridir. Nazım ve nesir türlerinde pek çok edebî eser kaleme almıştır. Türk edebiyatında 'vatan' ve 'hürriyet' şairi olarak şöhret kazanmıştır. Yayınlamış olduğu 'Hürriye...

ANA ÇİZGİLERİYLE CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM (1923-1960).

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. Feb2010, Vol. 3 Issue 10, p140-199. 60p.

Authors:

Abstract: Bu makalede, Cumhuriyet devri Türk şiirinin 1923 ile 1960 yılları arasındaki evresi bazı kıstaslardan hareketle kendi içinde sınıflandırılmış, bağımsız olarak ürün veren şairler dahil, Yedi Meşaleciler, Serbest Nazımcılar / Toplumcu Gerçekçiler, Garipç...

ARSTANBEK BUYLAŞ UULU'NUN ŞİİRLERİNDE ÖL- "ÖLMEK" FİİLİ VE ÖLÜM GERÇEĞİNE YAKLAŞIMI.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Fall2018, Vol. 13 Issue 28, p119-138. 20p.

Authors:

Abstract: Bu çalışmada büyük akın ve Zamane akımının önemli temsilcisi olan Arstanbek Buylaş Uulu'nun "ölüm"e yaklaşımı üzerine durulmuştur. Ölümün anlamı: Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, ebedî uyku, ...

Estudio preliminar de la anotación automática de códigos CIE-10 en informes de alta hospitalarios.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Procesamiento del Lenguaje Natural. Mar2018, Vol. 60, p45-52. 8p.

Abstract: En la actualidad, la cantidad de recursos que se destinan a la codificación de informes médicos es enorme. Con la reciente implantación del estándar CIE-10 en el sistema sanitario español se acrecientan las dificultades, ya que se incrementa el número ...

Techniques to characterize ternary and quaternary ferromagnetic shape memory alloys.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Critical Reviews in Solid State & Materials Science; 2021, Vol. 46 Issue 6, p532-552, 21p

Abstract: Copyright of Critical Reviews in Solid State & Materials Science is the property of Taylor & Francis Ltd and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. H...

Mitral valve perforation: Is there a possible role for silent infective endocarditis?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Anatolian Journal of Cardiology / Anadolu Kardiyoloji Dergisi. Aug2009, Vol. 9 Issue 4, p359-360. 2p. 3 Black and White Photographs.

Abstract: A letter to the editor is presented on the role of silent infective endocarditis in mitral valve perforation.

KOBİ'LERDE RİSK VE BELİRSİZLİK BEKLENTİLERİ: KARAMAN ÖRNEĞİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences. Dec2010, Vol. 12 Issue 2, p119-144. 26p. 25 Charts.

Abstract: Ekonominin en önemli unsurları olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), sosyo-ekonomik yapının şekillenmesindeki etkileri yadsınamaz. Bu bağlamda ülke ekonomilerinde KOBİ’lerin başarı veya başarısızlıkları üzerinde en fazla belirleyici olan...

Kutadgu Bilig'deki Söz Varlığının Günümüz Kırgız Türkçesiyle Karşılaştırılması Üzerine. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Manas Journal of Social Studies; 2020, Vol. 9 Issue 3, p1300-1330, 31p

ANDRAGOJİK AÇIDAN BİR DEĞER OLARAK SALİH AMEL. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Cukurova Universitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi (CUIFD); 2020, Vol. 20 Issue 2, p667-699, 33p

Abstract: Copyright of Cukurova Universitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi (CUIFD) is the property of Cukurova Universitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi (CUIFD) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyrig...

ARAP VE TÜRK BELÂGATINDA ME'ÂNÎ İLMİNE GENEL BİR BAKIŞ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. 2014, Vol. 7 Issue 34, p9-18. 10p.

Abstract: Arap ve Türk edebiyatlarında belâgat ilmine dair birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar incelendiğinde Osmanlı Türkçesi belagat kitaplarının Arap edebiyatındakiler örnek alınarak hazırlandıkları görülecektir. Belâgatin bölümlerinden biri olan me'â...

sponsored