scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "������������������������������������������������������AKIR, Adem"

1 - 1 of 1 results for
 "������������������������������������������������������AKIR, Adem"
Results per page:

MÜNİF PAŞA'NIN TAHRAN'DAN GÖNDERDİĞİ DEVLET İŞLERİYLE İLGİLİ LÂYİHASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 4, p759-771. 13p.

Abstract: Münif Paşa'nın Tahran sefiri iken devlet işlerinin düzenlenmesi için yazdığı rapor onun II. Abdülhamit üzerine ne kadar etkili olduğunun göstergesidir. Münif Paşa'nın raporu, hukuk mektebi açılması, askerlik, ticaretin geliştirilmesi, vergi gelirlerini...

sponsored