scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "������������������LG������������������L, Murat"

1 - 2 of 2 results for
 "������������������LG������������������L, Murat"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

DİVANU LUGAT'İT TÜRK'TE ÇOCUK DÜNYASI VE ÇOCUK EĞİTİMİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Spring2011, Vol. 6 Issue 2, p247-262. 16p.

Abstract: Bu çalışma tarama modelinde olup doküman incelemesine dayalı olarak yapılmıştır. Çalışmada Divanu Lugati't Türk, "çocuk" kavramı, çocuk eğitimi ve çocuk dünyası bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda çocuğun kendine özgü bir dili, oyun dünyası ...

TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ İLE İLGİLİ SÖZLÜK ÇALIŞMALARI VE "YENİ UYGUR TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ" ÜZERİNE

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2009, Vol. 4 Issue 4, p761-789. 29p.

Authors:

Abstract: Hüseyin Kazım Kadrinin "Türk Lügati" ni bir tarafa bırakırsak, Türkiye Türkolojisinde Türk lehçeleri ile ilgili sözlük çalışmaları 1940'lı yıllarda Türkiye dışında hazırlanan sözlüklerin çevrisi şeklindedir. Bu çalışmalar uzun bir duraklamadan sonra 19...

sponsored