scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "������������������LG������������������L, Murat"

1 - 10 of 180 results for
 "������������������LG������������������L, Murat"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Bir Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Sosyal Medyada Örgütlenme Hürriyeti.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2022, Vol. 28 Issue 1, p48-61. 14p.

Abstract: Çağın getirdiği iletişim imkanları sayesinde örgütlenme hürriyeti sosyal ağlarda da ön plana çıkmaya başlamıştır. İnternet ağının genişliği ve bu ağlarda anonim kalarak iletişim kurmanın kolaylığı, başta sosyal medya olmak üzere kullanıcıların yoğun bi...

Mardin'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Alınma Süreci.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Mardin Studies. 2021, Vol. 2 Issue 2, p8-16. 9p.

Abstract: Mardin'in geleneksel şehir dokusu, 1979 yılında "Kentsel Sit Alanı" ilân edilerek koruma altına alınmıştır. 2000 yılında bu alan, "Mardin Kültürel Peyzaj Alanı" adı ile Dünya Mirası Sözleşmesi Uygulama Rehberi'nin "1, 3 ve 4" numaralı kriterleri çerçev...

Düzgün Olmayan Yapılarda Fiber Bragg Izgara Sensör Tasarımı ve Uygulaması.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Polytechnic. Sep2021, Vol. 24 Issue 3, p843-851. 11p.

Abstract: Bu çalışmada, Optigrating 4.2.3 yazılımı kullanılarak tekdüze, apodize ve cıvıltılı yapılardaki fiber Bragg ızgara (FBG) tabanlı sıcaklık sensörleri tasarlanmıştır. Maksimum yansıtıcılık elde edebilmek amacıyla parametre optimizasyonları yapılmış ve ta...

Perchlorate Exposure Through Water and Milk in Istanbul.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology; Sep2016, Vol. 97 Issue 3, p439-445, 7p

Abstract: Copyright of Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology is the property of Springer Nature and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Howev...

Mardin'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Alınma Süreci. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Artuklu Human & Social Science Journal; 2021, Vol. 2 Issue 2, p8-16, 9p

Abstract: Copyright of Artuklu Human & Social Science Journal is the property of Artuklu Human & Social Science Journal and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permissi...

Oceanography and Marine Biology : An Annual Review. Volume 59

Oceanography and Marine Biology : An Annual Review. Volume 59

Publication Type: eBook

Abstract: CHOICE Highly Recommended, Sept 2022 Oceanography and Marine Biology: An Annual Review remains one of the most cited sources in marine science and oceanography. The ever-increasing interest in work in oceanography and marine biology and its relevance t...

Serum BDNF and Selenium Levels in Elite Athletes Exposed to Blows.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Medicina (1010660X); May2022, Vol. 58 Issue 5, p608-608, 9p

Abstract: Copyright of Medicina (1010660X) is the property of MDPI and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email arti...

Low Serum Vitamin D Levels Are Associated with Severe Histological Features and Poor Response to Therapy in Patients with Autoimmune Hepatitis.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Digestive Diseases & Sciences; Dec2014, Vol. 59 Issue 12, p3035-3042, 8p

Abstract: Copyright of Digestive Diseases & Sciences is the property of Springer Nature and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, do...

Kat Maliklerinin Yapı Maliki Sıfatıyla Hukuki Sorumluluğu.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ankara Barosu Dergileri. 2023, Vol. 81 Issue 2, p27-55. 29p.

Abstract: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 69. maddesinde agırlastırılmıs bir sebep sorumlulugu olarak düzenlenmis olan yapı malikinin sorumlulugunun kat mülkiyeti iliskisinde ortaya çıkması mümkündür. Kat mülkiyeti düzenine tâbi bir yapı eserindeki yapım boz...

Ceza Soru#turması Için Izin Usulünün Anayasaya Aykırılıgı.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ankara Barosu Dergileri. 2023, Vol. 81 Issue 2, p1-25. 25p.

Abstract: Temel hak ve hürriyetlerin kalkanı olan adil yargılanma hakkı ve bilesenler i Anayasa'nın özellikle 36 ila 40. maddeleri arasında düzenlenmistir ve Anayasa'nın 129. maddesinin 6. fıkrası ile adil yargılanma hakkına "izin" olarak adlandırılan bir istisn...

sponsored