scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "������AH������N, Devrim"

1 - 10 of 1 results for
 "������AH������N, Devrim"
Results per page:

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMLARININ GELİŞİMİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of International Social Research. Aug2009, Vol. 2 Issue 8, p402-410. 9p.

Abstract:Bu çalışmada cumhuriyet dönemi boyunca gerçekleştirilen hayat bilgisi ö&011F;retim programlarının amaçlan ve içeri&011F;i, toplumun istemlerine uygun düzenlenip düzenlenmedi&011F;i, ö&011F;retim programlan arasında bir ilerleme olup olmadı&011F;ı üzeri...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored