scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "��AH��N, Devrim"

1 - 10 of 22 results for
 "��AH��N, Devrim"
Results per page:

Anaplastic T-Cell Lymphoma Associated with Hemophagocytic Syndrome: A Case Report.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Journal of Hematology; Jun2003, Vol. 20 Issue 2, p101-106, 6p

View details

Bilişim Sistemlerindeki Gelişmelerin Türkiye'de E-Vergi Uygulamaları Üzerine Yansımaları Ve Değerlendirilmesi. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Financial Politic & Economic Reviews / Finans Politik & Ekonomik Yorumlar; Mar2019, Vol. 56 Issue 647, p65-100, 36p

Abstract:Copyright of Journal of Financial Politic & Economic Reviews / Finans Politik & Ekonomik Yorumlar is the property of Journal of Financial Politic & Economic Reviews / Finans Politik & Ekomomik Yorumlar and its content may not be copied or emailed to mu...

View details

YENİ TÜRK EDEBİYATININ ÖNCÜSÜ ŞİNASİ: BOURDIEU;CÜ BİR OKUMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of International Social Research. Fall2012, Vol. 5 Issue 23, p207-214. 8p.

Abstract:Şinasi yeni Türk edebiyatının öncüsü bir şair, yazar ve gazetecidir. Bu konumu elde etmesinde sosyal ve kültürel kazançlarının büyük rolü bulunmaktadır. Fransa'da edindiği tecrübeler yanında siyasî alanın figürlerine yakınlığı onun edebî faaliyetleri i...

View details

MEŞRUTİYET DÖNEMİ GEZGİNLERİNİN GÖZLEMLERİYLE AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of International Social Research. Spring2012, Vol. 5 Issue 21, p133-157. 25p.

Abstract:Her birey 'öteki'lerin kendisi hakkında neler düşündüğünü, ne tür yargılara vardığını merak eder ve bu yargılara olumlu bir yön verebilmek için kendi doğal halinden sıyrılır; kılık kıyafetinden oturup kalkmasına, günlük bakımından konuşmasına kadar pek...

View details

İRAN'DA TERCÜME FAALİYETLERİ VE TERCÜME EDİLEN İLK KİTAPLAR (1830-1904).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of International Social Research. Spring2012, Vol. 5 Issue 21, p178-191. 14p.

Abstract:İran'da tercüme faaliyetlerinin başlamasını İslâm öncesi döneme kadar geriye götürmek mümkündür. Müslüman Arapların bölgeyi fethiyle birlikte Arapça kaynakların tercüme edildiği görülmektedir. Kaçar Hanedanı döneminde yapılan tercümelerde o dönemde gör...

View details

Atatürk Döneminde Tarih Eğitimi- I: "Türk Tarih Tezi" Öncesi Dönem (1923-1931).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Education & Science / Egitim ve Bilim. 2012, Vol. 37 Issue 164, p331-346. 16p.

Abstract:Bu araştırmanın amacı, Atatürk dönemi tarih eğitiminin birinci evresi olan “Türk Tarih Tezi Öncesi Dönemi"ni incelemektir. Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasından sonra eğitim sistemi ve öğretim programları yeni devletin hedeflerine uygun olarak ...

View details

AMASYA YÖRESİ ALEVÎ OCAKLARI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of International Social Research. Fall2011, Vol. 4 Issue 19, p283-297. 15p.

View details

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMLARININ GELİŞİMİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of International Social Research. Aug2009, Vol. 2 Issue 8, p402-410. 9p.

Abstract:Bu çalışmada cumhuriyet dönemi boyunca gerçekleştirilen hayat bilgisi ö&011F;retim programlarının amaçlan ve içeri&011F;i, toplumun istemlerine uygun düzenlenip düzenlenmedi&011F;i, ö&011F;retim programlan arasında bir ilerleme olup olmadı&011F;ı üzeri...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored