scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 208 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Factors of Students’ Perceived Satisfaction with Distance Learning during the Covid-19 Pandemic

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Društvene i Humanističke Studije, Vol 8, Iss 1(22), Pp 319-338 (2023)

Abstract: Bearing in mind the specifics of the educational process in the online context and the factors of satisfaction with this type of teaching in a crisis, the paper presents the results of research aimed at examining student satisfaction with distance lear...

Mjere dezinfekcije i sanitacije u akreditiranom ispitnom laboratoriju – osvrt na COVID-19 infekciju.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Kemija u Industriji. 2022, Vol. 71 Issue 11/12, p743-750. 8p.

Abstract: Životni i radni okoliš najčešće su zatvoreni prostori, te je u njima potrebno osigurati zdravstvenu zaštitu ukućana i djelatnika. Neke djelatnosti traže posebnu zaštitu, pogotovo u vrijeme pandemije. Životni i radni okoliš mogu se održavati čistim i ur...

UTICAJ COVID-19 PANDEMIJE NA FINANSIJSKE PERFORMANSE AUTO-DOBAVLJAČA U SRBIJI. (Bosnian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ekonomske Ideje i Praksa; mar2023, Issue 48, p37-51, 15p

Abstract: Copyright of Ekonomske Ideje i Praksa is the property of Centar za Izdavacku Delatnost Ekonomskog Fakulteta u Beogradu and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written...

IZAZOVI SVJETSKE ENERGETSKE/FINANSIJSKE KRIZE – UZROCI I POSLJEDICE. (Bosnian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Business Consultant / Poslovni Konsultant; jan2023, Vol. 14 Issue 122, p47-57, 11p

Abstract: Copyright of Business Consultant / Poslovni Konsultant is the property of FINconsult Ltd. and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users m...

Neki aspekti života starijih Europljana u pandemiji bolesti COVID-19: nalazi iz istraživanja SHARE Corona.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Migration & Ethnic Themes: MET / Migracijske i Etničke Teme. Dec2021, Vol. 37 Issue 2, p125-146. 22p.

Authors:

Abstract: U ovom radu kombiniraju se podaci iz sedmog i osmog vala studije SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) te posebnog istraživanja u sklopu osmog vala SHARE Corona (N = 52.649) kako bi se istražili učinci prvog vala pandemije boles...

Proizvodnja i trženje povrća u vrijeme pandemije Covid-19.

Publication Type: Periodical

Source(s): Glasnik Zastite Bilja. 2021, Vol. 44 Issue 6, p24-31. 8p.

Abstract: Republika Hrvatska je veliki neto uvoznik povrća i prerađevina od povrća. Iako raspolaže odličnim prirodnim uvjetima za proizvodnju na otvorenom, ali i u staklenicima i plastenicima, to nije niti približno iskorišteno. Kriza izazvana pandemijom Covid-1...

ZADOVOLJSTVO POSLOM I MENTALNO ZDRAVLJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U HRVATSKOJ U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Drustvena Istrazivanja. 2021, Vol. 30 Issue 2, p401-421. 21p.

Abstract: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odrednice zadovoljstva poslom i mentalnoga zdravlja zdravstvenih djelatnika za trajanja pandemije izazvane virusom COVID-19 među 498 zdravstvenih djelatnika. Istraživane su sociodemografske varijable, radne (npr. ...

Mental health of healthcare workers during the COVID-19 pandemic

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Biomedicinska istraživanja, Vol 14, Iss 1 (2023)

Abstract: Health workers, doctors and nurses and other health staff, due to their occupation and daily exposure to stressful situations, are the most exposed to professional burnout and the dangers of numerous mental disorders. The aim of this review was to poin...

IZVORI STRESA, DEPRESIVNOST I AKADEMSKO FUNKCIONIRANJE STUDENATA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Drustvena Istrazivanja. 2021, Vol. 30 Issue 2, p291-312. 22p.

Abstract: Cilj rada bio je ispitati izvore stresa koje su studenti doživljavali tijekom pandemije COVID-19, s obzirom na spol studenata i promjenu mjesta boravka zbog studija, te povezanost pojedinih izvora stresa s depresivnim simptomima i samoprocijenjenim aka...

KAŽNJIVA PONAŠANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-A 19: IZMEĐU KAZNENOG, PREKRŠAJNOG I UPRAVNOG PRAVA. (Bosnian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Collected Papers of the Faculty of Law in Split; May2021, Vol. 58 Issue 2, p419-439, 21p

Abstract: Copyright of Collected Papers of the Faculty of Law in Split is the property of Split Faculty of Law and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Howev...

sponsored