scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 359 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

KLINIČKA OBILJEŽJA I ISHODI U BOLESNIKA HOSPITALIZIRANIH ZBOG COVID-19 U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ" U ZAGREBU TIJEKOM PRVOG VALA EPIDEMIJE. (Croatian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Medica Croatica; 2022, Vol. 76 Issue 2/3, p87-94, 8p

Abstract: Copyright of Acta Medica Croatica is the property of Croatian Academy of Medical Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users m...

Mapiranje rizika u okruženju pandemije COVID-19: studija slučaja u sektoru povrća.

Publication Type: Periodical

Source(s): Glasnik Zastite Bilja. 2022, Vol. 45 Issue 4, p108-117. 10p.

Abstract: Cilj rada je mapirati rizike u povrćarstvu koji su se pojavili tijekom pandemije COVID-19, obzirom na vjerojatnost nastupanja i značajnost. Nakon definiranja rizika cilj je opisati strategije za smanjenje negativnog utjecaja COVID-19 na poslovni proces...

Djeca i mladi u pandemiji COVID-19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Paediatria Croatica, Supplement. 2022 Supplement, Vol. 144, p133-138. 6p.

Abstract: Cilj istraživanja: Prikazati ukupan broj COVID-19 oboljele djece u dobi od 0–17 godina u Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, udio oboljele djece u ukupnom broju oboljelih te broj cijepljene djece u vrijeme pandemije. Ispitanici i metode: Istraž...

Genetička varijabilnost i bolest COVID-19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Paediatria Croatica, Supplement. 2022 Supplement, Vol. 144, p6-12. 7p.

Abstract: Brojna su istraživanja opisala gene i lokuse koji su povezani s težim oblikom bolesti COVID-19, poput onih za angiotenzin-konvertirajući enzim 2 (ACE2), transmembransku serinsku proteazu tipa 2 (TMPRSS2), tirozin kinazu 2 (TYK2), dipeptidil peptidazu 9...

Početak pandemije COVID-19 u hitnim pedijatrijskim ambulantama – izvješća iz Hrvatske i ostatka svijeta.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Paediatria Croatica, Supplement. 2022 Supplement, Vol. 144, p123-127. 5p.

Abstract: Cilj: Pregledom literature definirati utjecaj početka pandemije COVID-19 na pedijatrijske hitne ambulante u Hrvatskoj i svijetu. Metode i materijali: Pretraživane su baze PubMed i Web of Science definiranim parametrima. Pregledana je objavljena literat...

Utjecaj pandemije COVID-19 na prikupljanje alogeničnih krvotvornih matičnih stanica.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Lijecnicki Vjesnik. 2022, Vol. 144 Issue 5/6, p169-172. 4p.

Abstract: Uvod: Pandemija COVID-19 dovela je do izazova u liječenju bolesnika kojima je potrebna transplantacija krvotvornih matičnih stanica (KMS). Porastom broja oboljelih širom svijeta smanjila se dostupnost KMS-a zbog infekcije darivatelja i ograničenja u me...

Factors of Students’ Perceived Satisfaction with Distance Learning during the Covid-19 Pandemic

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Društvene i Humanističke Studije, Vol 8, Iss 1(22), Pp 319-338 (2023)

Abstract: Bearing in mind the specifics of the educational process in the online context and the factors of satisfaction with this type of teaching in a crisis, the paper presents the results of research aimed at examining student satisfaction with distance lear...

PERCEPCIJA I STAVOVI PREDDIPLOMSKIH STUDENATA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI U HRVATSKOJ PREMA DIGITALNOM OBRAZOVANJU U VRIJEME PANDEMIJE BOLESTI COVID-19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Vjesnik Bibliotekara Hrvatske. 2022, Vol. 65 Issue 3, p65-100. 36p.

Abstract: Cilj. Cilj je ovoga istraživanja ispitati percepciju, mišljenja i iskustva studenata preddiplomskog studija informacijskih znanosti o različitim aspektima digitalnog obrazovanja i online nastave tijekom pandemije bolesti COVID-19. Pristup/metodologija/...

TRENDOVI I OBRASCI U ISTRAŽIVANJU OTVORENIH OBRAZOVNIH RESURSA OD 2018. DO 2022. GODINE: BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Vjesnik Bibliotekara Hrvatske. 2022, Vol. 65 Issue 3, p147-170. 24p.

Authors:

Abstract: Cilj. Cilj je rada istražiti trendove i obrasce u globalnom znanstvenom istraživanju otvorenih obrazovnih resursa (Open Educational resources -- OER) od 2018. do 2022. godine kako bi se došlo do najnovijih relevantnih spoznaja važnih i korisnih ne samo...

Akutna tromboza v. portae, v. lienalis, v. mesentericae superior i v. mesentericae inferior kao rijetka komplikacija COVID-19 infekcije.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Lijecnicki Vjesnik. 2022 Supplement, Vol. 144, p77-79. 3p.

Abstract: Krajem 2019. godine je prvi put izoliran SARS-CoV-2 s bolesnika iz respiratornog sustava, međutim kako se pandemija COVID-19 bolesti širila svijetom pored respiratornih simptoma uočena je povećana sklonost zgrušavanju krvi kod bolesnika s težim oblikom...

sponsored