scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 37 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Eetilised valikud COVID-19 pandeemia tingimustes.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Maetagused. 2021, Issue 81, p5-18. 14p.

Abstract: COVID-19 pandeemia on toonud kaasa keerulisi eetilisi valikuid, sest põrkuvad olulised väärtused: elu ja majanduslik heaolu; individuaalne vabadus ja tervis; inimeste vaba liikumine ning rahva tervis; üksikisiku enesemääramisõigus ning solidaarsus. Lii...

HAIGLATE JA HOOLEKANDEASUTUSTE HINGEHOIDLIKU TÖÖ UUTEST VÄLJAKUTSETEST COVID-19 PANDEEMIA TINGIMUSTES.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Theological Journal / Usuteaduslik Ajakiri. 2022, Vol. 82 Issue 2, p57-70. 14p.

Abstract: COVID-19 pandemics created anxiety-loaded environments both for inflicted patients and for the staff of healthcare institutions. Hospitals were facing a crisis of unique severity and spreading capabilities. Spiritual care professionals – chaplains, pas...

Internetifolkloor globaalse pandeemia ajal: COVID-19 Valgevene veebihuumoris.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Maetagused. 2021, Issue 79, p87-113. 26p.

Abstract: COVID-19 pandeemia esimestel kuudel (veebruarist juulini 2020) kogusin Valgevene sotsiaalmeediast, sõpradelt ja pereliikmetelt 374 koroonaviirusega seotud tekstilist nalja, humoorikat pilti ja pildimakrot. Suure osa minu andmekogumist moodustasid kohal...

Poola intertekstuaalsed meemid COVID pandeemia kohta.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Maetagused. 2021, Issue 79, p5-34. 30p.

Abstract: Teesid: Artikli eesmärk on anda ülevaade COVID-19 pandeemia kulust Poolas ja selle humoorikast kuvandist. Koroonaviiruse erinevatel etappidel kasutati sealses ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias nalju ja meeme, mis kajastasid kiireid muutusi koroonarinde...

Fännikultuuri loomine koroonakriisis Eesti ja Valgevene jalgpallijuhtumite näitel.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Maetagused. 2021, Issue 79, p55-86. 32p.

Abstract: Võrdlev uurimus analüüsib spordikultuuri ja koroonakriisi vahekordi kahe teineteisest füüsiliselt sadade kilomeetrite kaugusel asuva riigi - Eesti ja Valgevene - fännirühmituste näitel. Sport ja koroonapandeemia on väga tihedasti seotud. Eesti koroonaj...

COVID-19 tingitud folkloristlikud reaktsioonid Valgevenes.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Maetagused. 2021, Issue 79, p35-54. 20p.

Abstract: Artikkel uurib COVID-19 pandeemiast tingitud kriisisituatsioonile järgnenud reaktsioonide arhailisi skeeme Valgevenes. Üksikasjalikult käsitletakse iidse rituaali aktiviseerumist ühepäevaliniku loomise ja pühas kohas ohverdamise näitel. Kirjeldades pan...

Liikuvus maal – läbi kriiside hübriidse võrgustunud ruumi poole

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Mäetagused, Vol 84, Pp 85-110 (2022)

Authors:

Abstract: Silence and tranquillity form an integral part of rural life and contribute to our understanding of rurality. Thus, it is generally held that time passes slowly in the countryside, far from the nervous city life. Therefore, it is not surprising that mo...

Consumers' profile analysis for chicken meat, during the first wave of COVID-19 pandemic: Case of Northern Greece

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Agraarteadus, Vol 33, Iss 1, Pp 162-175 (2022)

Abstract: During the years of 2015–2016 in Greece, an increase of imports of poultry meat has been occurred on a level of 10.2%, whereas in the years of 2018–2019 the increase has only reached the level of 1.9%. On the contrary, a reduction on a level of 14.2% o...

UsU- ja veendUmUsvabadUs kUi põhiõigUste kaitse lakmUspaber COvid-19 kOntekstis.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Theological Journal / Usuteaduslik Ajakiri. 2021, Vol. 80 Issue 2, p94-138. 45p.

Abstract: The COVID-19 pandemic has impacted on both religious individuals and communities. The restrictions placed on, but also exemptions from restrictions accorded to religious communities during the pandemic, need to be assessed regarding their justification...

Eetilised valikud COVID-19 pandeemia tingimustes

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Mäetagused, Vol 81, Pp 5-18 (2021)

Abstract: The COVID-19 pandemic has caused unprecedented interest in ethics, as societies are confronted with difficult ethical choices: life versus economic well-being, individual freedom versus health, free movement of people versus public health. All democrat...

sponsored