scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 16 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Latviešu valodas kompetences pilnveide Latvijas darba un studiju vidē.

Publication Type: Conference

Source(s): LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2022, Issue 17/18, p188-203. 16p.

Abstract: Sabiedrībā notiekošās sociāli ekonomiskās pārmaiņas ir jauni izaicinājumi, kuriem nepieciešama pieeja, kas skar visus izglītības posmus cilvēka dzīves garumā. Jauniešiem izglītības apguvē nepietiek ar apgūtām noturīgām zināšanām, prasmēm un attieksmi, ...

Logopēda darbs pirmsskolā Covid-19 pandēmijas laikā.

Publication Type: Conference

Source(s): LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2022, Issue 17/18, p61-72. 12p.

Abstract: Valoda ir viens no būtiskajiem dzīves kvalitātes rādītājiem, tāpēc bērniem ar runas un valodas traucējumiem logopēda sniegtajai palīdzībai un atbalstam Covid-19 pandēmijas ierobežojošos apstākļos ir ārkārtīgi liela nozīme. Pētījums sniedz informāciju p...

Ievadvārdi. (Latvian)

Publication Type: Conference

Source(s): Word: Aspects of Research: Conference Proceedings; 1/1/2022, Vol. 26 Issue 3, p9-14, 6p

“LABS PILSONIS” LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU UZTVERĒ. (Latvian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Akadēmiskā Dzīve; 2022/2023, Vol. 58, p89-98, 10p

Authors:

Abstract: Copyright of Akadēmiskā Dzīve is the property of University of Latvia and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, ...

VAI LIEKAM PUNKTU?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Cels / Way. 2020, Issue 71, p87-102. 16p.

Abstract: The article “Do We Put a Full Stop?” describes the development of digitalization within the Christian church, which was significantly accelerated by the impact of the crisis caused by Covid-19, based on several surveys conducted in Europe, including La...

PLĀNOJOT NEPAREDZAMU NĀKOTNI: KĀ SADZĪVOT AR PIEAUGOŠO NESKAIDRĪBU. (Latvian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Akademiska Dzive; 2021/2022, Issue 57, p3-10, 8p

Abstract: Copyright of Akademiska Dzive is the property of University of Latvia and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, ...

Reģionālie mediji Latvijā: Covid-19 izraisītās krīzes izaicinājumi. (Latvian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): SCRIPTUS MANET: Journal of Humanities & Arts; 2021, Issue 1, p44-57, 14p

Authors:

Abstract: Copyright of SCRIPTUS MANET: Journal of Humanities & Arts is the property of Liepaja University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, u...

SOCIĀLĀ SOLIDARITĀTE UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ. (Latvian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Akademiska Dzive; 2021/2022, Issue 57, p50-60, 11p

Abstract: Copyright of Akademiska Dzive is the property of University of Latvia and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, ...

Resilience of Milk Supply Chains during and after the COVID-19 Crisis in Latvia

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Rural Sustainability Research, Vol 45, Iss 340, Pp 53-64 (2021)

Abstract: The impacts of the COVID-19 pandemic on national economies are characterized as the worst economic turmoil in recent years, as economic growth slowed to the level of the 2008 global financial crisis. At the end of 2019 and the beginning of 2020, econom...

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪŠANĀS UN MĀCĪŠANA LATVIJAS AUGSTSKOLĀS SARS-COV-2 (COVID-19) ATSPULGĀ JEB KĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA PIELĀGOJĀS NEZINĀMAJAM. (Latvian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Akademiska Dzive; 2021/2022, Issue 57, p86-96, 11p

Abstract: Copyright of Akademiska Dzive is the property of University of Latvia and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, ...

sponsored