scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 148 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

PERTEKLINIS LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMAS COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU: PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bridges / Tiltai. Jun2022, Vol. 88 Issue 1, p32-51. 20p.

Abstract: Dabartiniu metu, išplėtojus gyventojų vakcinaciją ir (ar) natūraliu būdu įgijus imunitetą, daugelyje šalių COVID-19 pandemija slopsta. Deja, Lietuva yra labiausiai nukentėjusių Europos ir pasaulio šalių sąraše, atsižvelgiant į gyventojų netektis tiek n...

LIETUVIŠKOS POST-COVID-19 FUNKCINĖS BŪKLĖS SKALĖS NAUDOJIMAS.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Biological Psychiatry & Psychopharmacology. Dec2022, Vol. 24 Issue 1/2, p3-9. 7p.

Abstract: Įvadas. Augant COVID-19 ligos atvejų skaičiui, atsiranda vis didesnė reikmė instrumentų, kurie galėtų įvertinti ne tik sveikimo procesą, bet ir ligos pasekmes persirgusio asmens funkcionavimui. Todėl šio tyrimo tikslas buvo įvertinti lietuviškos Post-C...

PANDEMIJOS POVEIKIS TRANSPORTO SEKTORIAUS VERSLO APLINKAI.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bridges / Tiltai. Jun2022, Vol. 88 Issue 1, p160-177. 18p.

Abstract: Šiame straipsnyje siekiama apžvelgti 2019–2021 m. COVID-19 pandemijos poveikį transporto sektoriaus verslo aplinkai ir pateikti veiksmingiausias jo atkūrimo priemones. Tuo tikslu išnagrinėti moksliniai, statistiniai dokumentų šaltiniai, kuriuose pateik...

COVID 19 ĮTAKA LIETUVOS ĮMONIŲ EKONOMINIAM SAUGUMUI.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Public Security & Public Order / Visuomenes Saugumas ir Viesoji Tvarka. Jun2022, Issue 29, p136-148. 13p.

Authors:

Abstract: COVID 19 pandemija atnešė nemažai pokyčių kiekvienos šalies ekonomikai. Nuolat augantis ligos atvejų skaičius, įrangos ir atsargų trūkumas, gamybos bei paslaugų tiekimo sutrikimai skatino imtis griežtų priemonių viruso plitimui sustabdyti. Pandemija pa...

NUODINGA VIRUSO DOVANA, SKIEPO DOVANA IR ŽMONIJOS EVOLIUCIJA: APIE BIOPOLITIKOS IR BIOFILOSOFIJOS KONVERGENCIJĄ. (Lithuanian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Athena: Filosofijos studijos; 2022, Vol. 17, p57-74, 18p

Authors:

Abstract: Copyright of Athena: Filosofijos studijos is the property of Lithuanian Culture Research Institute and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However...

DARBUOTOJŲ PASITIKĖJIMĄ SAVIMI MAŽINANČIŲ VEIKSNIŲ VALDYMAS NEAPIBRĖŽTUMO SĄLYGOMIS.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Regional Formation & Development Studies. 2022, Vol. 36 Issue 1, p69-79. 11p.

Abstract: Šiame straipsnyje siekiama apibrėžti darbuotojų pasitikėjimą savimi mažinančius veiksnius neapibrėžtumo sąlygomis skirtingą veiklą vykdančiose organizacijose. Atliktas tyrimas trijose Lietuvos verslo organizacijose atskleidė, kad net ir skirtingos darb...

SAVANORIŲ PRITRAUKIMO Į NE PELNO SIEKIANČIAS ORGANIZACIJAS PRIEMONĖS.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Regional Formation & Development Studies. 2022, Vol. 38 Issue 3, p83-95. 13p.

Abstract: Ne pelno siekiančių organizacijų vykdomų veiklų sėkmė daugeliu atvejų priklauso nuo savanorių. Straipsnyje aptariamos ne pelno siekiančios organizacijos ir savanorystė. Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, pateikiamos ne pelno siekiančių organiz...

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) INSTITUTO TAIKYMAS COVID 19 ATVEJU.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Public Security & Public Order / Visuomenes Saugumas ir Viesoji Tvarka. Jun2021, Issue 26, p45-54. 10p.

Abstract: Straipsnyje analizuojamas privatinės teisės nenugalimos jėgos (toliau -- force majeure) instituto taikymas Covid 19 pandemijos atveju. Aptariamos force majeure sąlygų: nenugalimumo, nenumatomumo, nekontroliuojamumo ir rizikos neprisiėmimo, teisinis reg...

Išsėtinės sklerozės gydymo ligos eigą modifikuojančiais vaistais rekomendacijos COVID-19 pandemijos metu.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Neurologijos Seminarai. 2020, Vol. 24 Issue 2, p100-104. 5p. 1 Chart.

Abstract: 2019 m. gruodžio mėn. Kinijos Hubėjaus provincijos Uhano mieste aprašytas pirmasis koronaviruso infekcijos, sukeliančios sunkų ūmų kvėpavimo sutrikimo sindromą (angį. severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV-2), atvejis. COV1D-19 - tai SARS-CoV-2 su...

LIETUVOS KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ RESTRUKTŪRIZACIJOS PRIELAIDOS IR PRINCIPAI COVID-19 SUKELTOS KRIZĖS KONTEKSTE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Regional Formation & Development Studies. 2021, Vol. 34 Issue 2, p54-67. 14p.

Abstract: Turizmo industrija išgyvena patį sunkiausią savo istorijoje laikotarpį dėl 2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtos COVID-19 krizės, kuri 2020 m. kovo 11 d. įvardyta kaip pandemija. Kelionių suvaržymai, įvesti siekiant sustabdyt...

sponsored