scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "SU(COVID-19)"

1 - 7 of 7 results for
 "SU(COVID-19)"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Exploració lexicomètrica del discurs sobre la COVID-19. Anàlisi de quatre contextos institucionals estatals i supranacionals

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 155-176 (2022)

Abstract: L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) classifica l’epidèmia de la SARS-CoV-2 com a pandèmia. En poques setmanes, el virus infecta milers de persones, paralitza l’economia mundial i els estats adopten mesures d’urgència per tal ...

'There is no need for anyone to be concerned': the discursive legitimation of coercive police powers during the COVID-19 pandemic

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 77, Pp 54-70 (2022)

Authors:

Abstract: A number of countries have placed police officers in charge of policies aimed at suppressing the transmission of COVID-19. While scholarly attention has been paid to the legitimacy of a law enforcement response to the pandemic, less attention has been ...

Impacte de la COVID-19 en els serveis lingüístics de les Corts Valencianes

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 77, Pp 144-155 (2022)

Authors:

Abstract: La pandèmia de la COVID-19 ha tingut i està tenint efectes que van molt més enllà de l’estricta situació sanitària. Ha provocat transformacions en les relacions humanes i, per tant, també, en les relacions laborals. En aquest article s’analitza l’impac...

Terminologia, neologia i COVID-19: anàlisi de la creativitat lèxica en català

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 77, Pp 36-53 (2022)

Abstract: La pandèmia de la COVID-19 ha sacsejat tots els àmbits de la societat, i la llengua –especialment el lèxic–, en tant que fidel reflex del món en què vivim, ens mostra clarament aquesta profunda petjada. Es tracta, a més, de la primera gran pandèmia de ...

El impacto de la COVID-19 en la comunidad sorda: el caso de la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos catalana (LSC)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 77, Pp 18-35 (2022)

Abstract: En este artículo analizamos algunas cuestiones específicas que enfrentan las comunidades sordas a escala local, nacional e internacional durante la pandemia de la COVID-19, poniendo especial énfasis en las políticas lingüísticas y políticas de difusión...

Communicating COVID-19 in multiple languages: a maturity model assessment of Ireland’s crisis communication practice

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 77, Pp 1-17 (2022)

Abstract: Timely, accurate and clear communication is essential in crisis response. Given the multilingual and multicultural nature of many parts of today’s populated world, it should be evident that translation is key to enabling crisis communication. Although ...

Informació sanitària en llengües de la immigració: estratègies comunicatives de les institucions catalanes durant la COVID-19

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 77, Pp 71-92 (2022)

Abstract: En aquest article examinem la comunicació institucional entre administracions públiques i ciutadania que s’ha produït a Catalunya a conseqüència de la situació d’emergència causada per la COVID-19. Després de revisar el tractament previst per a les min...

sponsored