scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 1,148 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.
Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA

Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA

Publication Type: eBook

Abstract: W prezentowanej monografii skupiamy się przede wszystkim na wpływie, jaki zachodzące obecnie procesy i ich dynamika mają na osoby z niepełnosprawnościami. Jakie jest życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA? Czy doświadczenia izolacji, niepewności ju...

Polityka, kultura i społeczeństwo w czasach pandemii. Wybrane zagadnienia

Polityka, kultura i społeczeństwo w czasach pandemii. Wybrane zagadnienia

Publication Type: eBook

Abstract: Pandemia koronawirusa wywołała daleko idące zmiany w funkcjonowaniu świata na każdej płaszczyźnie. Obostrzenia wymuszające modyfikację zachowań zwykłych obywateli, przerwane łańcuchy dostaw powodujące problemy z dostępnością towarów i usług czy głęboki...

Warsztaty z Geografii Turyzmu t. 12: Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii Covid-19

Warsztaty z Geografii Turyzmu t. 12: Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii Covid-19

Publication Type: eBook

Abstract: Prace opublikowane w 12. Tomie monografii „Warsztaty z Geografii Turyzmu” poszerzają perspektywę dla co najmniej kilku zagadnień badawczych podejmowanych w turystyce. Tymi zagadnieniami wyznaczonymi przez osiem oryginalnych prac są: – aktywność fizyczn...

Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19. Perspektywa credit crunch

Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19. Perspektywa credit crunch

Publication Type: eBook

Abstract: Głównym celem opracowania jest analiza dostępności kredytowej. Do podjęcia tego tematu skłoniły nowe przesłanki, związane ze zmianą warunków działania podmiotów gospodarczych w następstwie wybuchu pandemii COVID-19. W połowie roku 2020. zaobserwowano w...

Współczesne problemy kultury fizycznej i zdrowotnej

Współczesne problemy kultury fizycznej i zdrowotnej

Publication Type: eBook

Abstract: Oddajemy w ręce Czytelnika monografię zawierającą teksty, które swoimi treściami wpisują się w obszar problemów społecznej teorii i praktyki wychowania fizycznego oraz rekreacji i sportu. Traktują tym samym aktywność fizyczną wraz z promocją zdrowia re...

Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością

Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością

Publication Type: eBook

Abstract: Artykuły zaprezentowane w monografii są odpowiedzią na sytuację, jaka zaistniała w związku z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami odnoszącymi się zarówno do obecności technologii informatycznych we wszystkich obszarach życia społecznego, jak i powsze...

Kontrakt psychologiczny w zmieniającym się świecie pracy – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania

Kontrakt psychologiczny w zmieniającym się świecie pracy – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania

Publication Type: eBook

Abstract: Monografia autorstwa prof. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk jest udaną próbą szerokiej i wielokierunkowej analizy kategorii, jaką jest kontrakt psychologiczny, który w kontekście pandemii nabiera nowego wymiaru. Książka stanowi głos w dyskusji na temat zmia...

Efekty obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego dla akcji kredytowej banków przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania

Efekty obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego dla akcji kredytowej banków przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania

Publication Type: eBook

Abstract: Publikacja ma charakter monografii opisującej kompleksowo kwestię obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego i ich konsekwencje dla poziomu kredytowania w perspektywie czasowej – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania. Stanowi kompe...

Subjective mental deterioration of healthcare workers during the first wave of the COVID-19 pandemic in Poland.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Psychiatria polska [Psychiatr Pol] 2022 Dec 31; Vol. 56 (6), pp. 1269-1287. Date of Electronic Publication: 2022 Dec 31.

Abstract: Objectives: The presented study is aimed at determining the subjective psychological reaction to the outbreak of pandemic in healthcare workers and is part of a wider research project covering successive waves of increasing number of SARS-CoV-2 infecti...

Rządowe programy wsparcia samorządu terytorialnego w latach 2018-2022.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Studia Politologiczne. 2023, Vol. 67, p104-126. 23p.

Authors:

Abstract: W latach 2018-2022 rząd przyjął rekordową liczbę programów wspierających finansowo samorząd terytorialny. Miały one zarówno na celu poprawę usług samorządowych, utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji, pomoc w walce z pandemią COVID-19 i odbudowę gospo...

sponsored