scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 121 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

ČO NÁM MÔŽU PONÚKNUŤ SOCIÁLNE A HUMANITNÉ VEDY V SITUÁCII CELOSVETOVEJ PANDÉMIE? Malá úvaha nad publikáciou Kontroverzie ľudských práv a pandémia COVID 19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Filozofia. 2022, Vol. 77 Issue 2, p127-142. 16p.

Authors:

Abstract: Slovak society has been facing the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus for two years. These two years have struck a social organism on a planetary scale in a way that no one could have ever imagined, not even in any dystopian Hollywood blockbuster ...

The multi-faceted job prospects of Italian nursing staff during the COVID 19 pandemic - research report

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Modern Science, Vol 50, Iss 1, Pp 93-114 (2023)

Abstract: Objectives The aim of the research carried out in the Italian nursing community was to present a true picture of professional activities under extreme conditions. Material and methods The selection of the sample was carried out using the snowball meth...

PROBLÉMY INFODÉMIE V KONTEXTE PANDÉMIE COVID-19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): ITlib: Informacne Technologie a Kniznice. 2021, Issue 1/2, p51-55. 5p.

Abstract: Článok je tematicky zameraný na problematiku „infodémie", ktorá predstavuje masívne šírenie pravdivých aj nepravdivých informácií. V súčasnosti sa vo významnej miere spája s novým koronavírusom, ktorý spôsobil svetovú pandémiu. Táto „epidémia informáci...

Dôvera alebo obavy? Súvislosti ochoty dodrţiavať protipandemické opatrenia na Slovensku. (Slovak)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Sociologia; 2023, Vol. 55 Issue 1, p109-133, 25p

Authors:

Abstract: Copyright of Sociologia is the property of Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, us...

KVALITA ŽIVOTA ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV POČAS PANDÉMIE COVID-19: NARATÍVNY PREHĽAD.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ceskoslovenska Psychologie. 2022, Vol. 66 Issue 4, p383-397. 15p.

Abstract: Rýchlo sa šíriaca pandémia ochorenia Covid-19 ovplyvnila všetky aspekty každodenného života ľudí po celom svete. Spôsobila negatívne dopady pre celú spoločnosť, avšak vysoké obavy vyvoláva najmä u onkologických pacientov, u ktorých je v dôsledku onkolo...

AKTUÁLNE PROBLÉMY NARUŠENIA PLYNULOSTI PODNIKANIA MSP NA SLOVENSKU.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Young Science / Mladá Veda. 2022, Issue 3, p36-43. 8p.

Abstract: V článku sa venujeme aktuálnym problémom narušenia plynulosti podnikania MSP na Slovensku. V rámci Grantového projektu UNIZA sa uskutočnil celoslovenský prieskum zameraný na prerušenie prevádzky podnikov vplyvom pandémie COVID-19 a identifikáciu dopado...

TRHOVÉ POSTAVENIE SPOLOČNOSTI NETFLIX V OBDOBÍ PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19. (Slovak)

Publication Type: Conference

Source(s): Megatrends & Media; 2021, p79-91, 13p

Authors:

Abstract: Copyright of Megatrends & Media is the property of University of SS. Cyril & Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's ...

NÁVOD NA PREŽITIE. (Slovak)

Publication Type: Periodical

Source(s): Profil súèasného výtvarného umenia / Contemporary Art Magazine; 2023, Issue 1, p6-17, 12p

Abstract: Copyright of Profil súèasného výtvarného umenia / Contemporary Art Magazine is the property of Kruh Sucasneho Umenia Profil and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express wr...

ZMĚNY NA TRHU MALOOBCHODNÍKŮ A ZÁKLADNÍCH ZÁKAZNICKÝCH PŘÍSTUPŮ V DŮSLEDKU PANDEMIE COVID-19. (Slovak)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Young Science / Mladá Veda; 2022, Issue 6, p11-18, 8p

Authors:

Abstract: Copyright of Young Science / Mladá Veda is the property of Vydavatelstvo Universum and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may prin...

Distanční vzdělávání v sociální práci v období koronavirové krize v České republice. (Slovak)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Czech & Slovak Social Work / Sociální Práce / Sociálna Práca; 2022, Issue 6, p22-39, 18p

Abstract: Copyright of Czech & Slovak Social Work / Sociální Práce / Sociálna Práca is the property of Czech & Slovak Social Work and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express writte...

sponsored