scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 244 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

GLASBENO USTVARJANJE V ČASU PANDEMIJE Izkušnje glasbenikov iz Bosne in Hercegovine, Makedonije in Slovenije. (Slovenian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Glasnik Slovenskega Etnoloskega Drustva; 2023, Vol. 63 Issue 1, p82-94, 13p

Abstract: Copyright of Glasnik Slovenskega Etnoloskega Drustva is the property of Slovene Ethnological Society and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Howev...

POSLUŠANJE GLASBE KOT STRATEGIJA SPOPRIJEMANJA S STRESOM V ČASU PANDEMIJE COVIDA-19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Glasbenopedagoški Zbornik. 2022, Vol. 18 Issue 37, p53-82. 30p.

Abstract: V prispevku raziskujemo poslušanje glasbe kot pomembno strategijo spoprijemanja s stresom v času pandemije covida-19. Udeleženci so med pandemijo covida-19 uporabljali več t. i. konstruktivnih kot nekonstruktivnih strategij spoprijemanja s stresom ter ...

POUK ŠPORTA NA DALJAVO ZA MLAJŠE UČENCE IN UČENKE MED EPIDEMIJO COVID-19 V SLOVENIJI. (Slovenian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Elementary Education / Revija za Elementarno Izobraževanje; 2022, Vol. 15 Issue 4, p427-445, 19p

Abstract: Copyright of Journal of Elementary Education / Revija za Elementarno Izobraževanje is the property of University of Maribor, Faculty of Education and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyrig...

Kakovost medsebojnih odnosov na spletu v času covida-19. (Slovenian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): RUO: Revija za Univerzalno Odlicnost; Dec2022, Vol. 11 Issue 4, p284-308, 25p

Abstract: Copyright of RUO: Revija za Univerzalno Odlicnost is the property of Fakulteta za Organizacijske Studije v Novem mestu and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written...

OVERENIE PSYCHOMETRICKÝCH VLASTNOSTÍ SLOVENSKEJ VERZIE ŠKÁLY FCV-19S (FEAR OF COVID-19 SCALE).

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ceskoslovenska Psychologie. 2022, Vol. 66 Issue 3, p298-314. 17p.

Abstract: Ciele. Strach z nového koronavírusu ako emocionálna reakcia na pandemickú situáciu, ktorá sužuje svet už od začiatku roka 2020, má mnoho súvislostí so správaním a prežívaním obyvateľstva. Na jeho zaznamenávanie bola odborníkmi vyvinutá 7-položková škál...

The metaverse, online communities, and (real) urban space

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Urbani Izziv, Vol 33, Iss 2, Pp 73-81 (2022)

Abstract: With the COVID-19 pandemic, technological advancements and investments accelerated to create an alternative to the real world that makes it possible for various activities and experiences to be handled online. Among these developments, the metaverse co...

SPOPAD S PANDEMIJO COVIDA-19 V IZOBRAŽEVALNIH SISTEMIH: PRIMERJALNA ŠTUDIJA KRIZNIH STRATEGIJ, POLITIK IN UKREPOV OBLASTI IZBRANIH DRŽAV V ODZIVU NA PANDEMIJO.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Annales: Series Historia et Sociologia. 2022, Vol. 32 Issue 2, p179-198. 20p.

Authors:

Abstract: Primerjalna študija kriznih strategij, politik in ukrepov oblasti v času pandemije covid-19 na vzorcu izbranih evropskih držav (Francija, Nemčija, Italija in Hrvaška) in Slovenije je pregledni znanstveni prispevek k poznavanju stanja in analiza ukrepan...

SLOVENSKA SKUPNOST NA HRVAŠKEM V OBMEJNEM OBMOČJU IN MEJA V ČASU COVIDA-19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Annales: Series Historia et Sociologia. 2022, Vol. 32 Issue 2, p165-178. 14p.

Authors:

Abstract: Obdobje pandemije covida-19 je bilo še posebej težko za skupnosti na obmejnih območjih. V težkem položaju so se znašli tudi pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem, ki imajo zelo močne in večplastne vezi s Slovenijo. Pričujoči prispevek je nastal s ...

The COVID-19 Pandemic and Reflections on the Importance of Reintegration Strategies for Returnee Migrant Workers

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Dve Domovini, Iss 57 (2023)

Abstract: This study aims to analyze the reintegration problems faced by Indonesian Migrant Workers (IMWs). This study was conducted using a qualitative design in Indramayu Regency, Indonesia. Data was collected from IMWs who returned during the pandemic, broker...

Šolstvo v času pandemije: izobraževanje na daljavo. (Slovenian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Contemporary Educational Studies / Sodobna Pedagogika; Dec2020, Vol. 71 Issue 4, p42-56, 15p

Authors:

Abstract: Copyright of Journal of Contemporary Educational Studies / Sodobna Pedagogika is the property of Association of Slovenian Educationalists and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holde...

sponsored