scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 3,505 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

3 Doz mRNA COVID-19 Aşısı ve SARS-CoV-2 Omicron Varyantı Enfeksiyonu Arasındaki İlişki.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Archives Medical Review Journal / Arsiv Kaynak Tarama Dergisi. 2022, Vol. 31 Issue 4, p249-253. 5p.

Abstract: Aralık 2021'de SARS-CoV-2 Omicron varyantı, COVID-19 pandemisinde küresel olarak baskın hale gelerek Delta varyantını hızla geride bıraktı. Omicron varyantı, mutasyonları nedeniyle aşıların koruyuculuğunu azaltma konusunda ciddi endişeler uyandırmıştır...

METAVERSE TOPLUMU: KİMLİK, MEKÂN VE YENİ TOPLULUK BİLİNCİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Erciyes Akademi. 2022, Vol. 36 Issue 4, p1792-1812. 21p.

Abstract: İlk olarak 1992 yılında kurgusal bir biçimde tanımlanmış olan "Metaverse", günümüz teknolojisi ile bir arada düşünüldüğünde bireylerin kendilerini zihinsel olarak içinde hissettikleri yeni bir evren modelidir. İlk örnekleri dijital oyun teknolojisi üze...

Predictive Value of Hematological Parameters in Pregnant Women with Severe COVID-19 Associated with the Delta Variant of SARS-CoV-2

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Flora Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, Vol 27, Iss 3, Pp 436-444 (2022)

Abstract: Introduction: There are many uncertainties regarding the prognosis of COVID-19 in pregnant women. The present study aimed to investigate the relationship between severe COVID-19 during pregnancy associated with the delta variant of SARS-CoV-2 and hemat...

COVID-19 küresel salgınının toplumsal etkileri.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turkish Bulletin of Hygiene & Experimental Biology / Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji. 2021, Vol. 78 Issue 3, p235-248. 14p.

Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki COVID-19 küresel salgını sürecinde kişilerin algı, tutum ve davranışlarını ölçmek; salgına yönelik toplumsal eğilimleri incelemek ve bulgulardan hareketle politika yapıcılar için öneriler geliştirmektir. Yöntem: A...

Covid-19 Salgını Sürecinde Belediyelerde Sosyal Hizmet Uygulamaları.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Urban Academy: Journal of Urban Culture & Management / Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi. Spring2023, Vol. 16 Issue 1, p355-375. 21p.

Authors:

Abstract: Covid-19 (koronavirüs) salgın hastalığı ilk defa 2019 yılı aralık ayında Çin'de görülmüştür. Daha sonra tüm dünyaya yayılarak küresel ölçekte krizlere neden olmuştur. Birçok ülke idaresi başta sağlık olmak üzere ekonomi, eğitim gibi birçok alanda salgı...

ANA AKIM MEDYADA YOKSULLUK: COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÇEVRİMİÇİ HABERLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Gumushane Universty Electronic Journal of the Faculty of Communication / Gümüshane Üniversitesi Iletisim Fakültesi Elektronik Dergisi. mar2023, Vol. 11 Issue 1, p338-368. 31p.

Authors:

Abstract: Yoksulluk, günümüzde neoliberal küresel sistemde yaygın bir sorundur. Özellikle COVID-19 pandemisi sürecinin etkisiyle ekonomi, istihdam, çalışma yaşamı, sağlık, eğitim, politika, sosyal hayat gibi alanlarda yaşanan eksiklikler, yetersizlikler ve probl...

Post-Covid-19 Döneminde Sağlık Bilişimi ve Yapay Zekâ Kullanımı Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS). 2023, Vol. 9 Issue 1, p75-83. 9p.

Abstract: Covid-19 pandemisi birçok alanda büyük zorlukları hayatımıza getirirken beraberinde bazı araştırmaları da hızlandırmıştır. Sağlık sistemi bu konuda en hayati ve kritik önem taşıyan alanlardan biridir. Pandeminin hızlandırdığı sağlık bilişimi alanında y...

Covid-19 Pandemisi Gölgesindeki Salgın: Yas.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Society & Social Work. ock2023, Vol. 34 Issue 1, p227-244. 18p.

Abstract: Ölüm, uyum sağlanılması en zorlu deneyimlerden birisidir. COVID-19 pandemisi sürecinde bireyler sevdiklerini kaybedebilmekte; geride kalanlar sevdikleriyle olan eşsiz bağlarını yitirmektedir. Pandemiye bağlı olarak tedavi sürecinde önemli güçlüklerle k...

Demografik Özelliklere Göre Çalışanların Uzaktan Çalışma Algıları Arasındaki Farklılıkların Analizi*.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Business & Economics Research Journal. 2023, Vol. 14 Issue 1, p87-107. 21p.

Abstract: Uzaktan çalışma, gündeme geldiği 1970'li yıllardan, Covid-19 pandemisinin yaşandığı döneme kadar nispeten daha yavaş bir gelişim gösterse de pandeminin yaratmış olduğu olağanüstü koşullar nedeniyle zorunlu bir çalışma biçimine dönüşmüştür. Uzaktan çalı...

[Evaluation of the Respiratory Viral Panel PCR Test Results Before and After COVID-19 Pandemic].

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Mikrobiyoloji bulteni [Mikrobiyol Bul] 2022 Oct; Vol. 56 (4), pp. 667-681.

Abstract: During the ongoing Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic, infections caused by other respiratory viruses continue to be seen and constitute an important health problem. In this study, it was aimed to evaluate the frequencies of respiratory tract...

sponsored