scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 32 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

FACTORS INFLUENCING STUDENT SATISFACTION OF ONLINE LEARNING WITHIN A VIETNAMESE UNIVERSITY CONTEXT DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tra Vinh University Journal of Science, Vol 11, Iss 48, Pp 11-23 (2022)

Abstract: Covid-19 created an unprecedented and severe crisis in Ho Chi Minh City. One of the more serious consequences of the Covid-19 pandemic has been social distancing. For the education system, the pandemic has directly affected students’ learning processes...

SOLUTIONS TO ENHANCE THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF POST-COVID-19 PANDEMIC IN TRA VINH PROVINCE, VIETNAM

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tra Vinh University Journal of Science, Vol 11, Iss 46, Pp 20-26 (2022)

Abstract: The purpose of this research is to find solutions to enhance the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the context of the Post-Covid-19 pandemic in Tra Vinh Province, Vietnam, by collecting secondary data from reports from Tra Vinh P...

CREDIT GROWTH OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS IN THE CASE OF COVID-19 PANDEMIC

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tra Vinh University Journal of Science, Vol 11, Iss 46, Pp 12-19 (2022)

Authors:

Abstract: This study evaluates credit growth and analyzes factors affecting credit growth of Vietnamese commercial banks in the context of the Covid-19 pandemic. The study uses financial statement data from 25 Vietnamese commercial banks during the period from t...

Sinh kế của lao động di cư tự do tại Thành phố Hà Nội trong đại dịch Covid – 19. (Vietnamese)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities; 2022, Vol. 8 Issue 1, p95-109, 16p

Abstract: Copyright of Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities is the property of VNU-University of Social Sciences & Humanities and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express...

Học trực tuyến: Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người học. (Vietnamese)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities; 2021, Vol. 7 Issue 1, p45-64, 21p

Abstract: Copyright of Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities is the property of VNU-University of Social Sciences & Humanities and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express...

Đại dịch Covid-19 - kiểm nghiệm năng lực tư duy và hành động trong thế giới toàn cầu hóa. (Vietnamese)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities; 2020, Vol. 6 Issue 3, p295-313, 19p, 1 Diagram, 2 Graphs

Abstract: Copyright of Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities is the property of VNU-University of Social Sciences & Humanities and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express...

Tác động của mức độ bùng phát dịch bệnh Covid-19 đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Vol 18, Iss 2, Pp 78-88 (2022)

Abstract: Đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam đã tác động tiêu cực đến hoạt động của các khu vực kinh tế, trong đó có lĩnh vực ngân hàng. Bài viết này nhằm mục đích phân tích tác động của mức độ bùng phát dịch bệnh Covid-19 đến hiệu quả hoạt động của các ng...

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TRIỂN KHAI HỘ CHIẾU VACCINE ĐIỆN TỬ VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Iss 149, Pp 62-76 (2022)

Abstract: Từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, không ít các hệ lụy tiêu cực đã tác động đến thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sau khi kiểm chứng tính hiệu quả của các loại vaccine hiện hành với hai năm kể từ khi dịch bùng phát, một số quốc gia đã áp dụng ...

LUẬN BÀN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC VÀO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH COVID-19

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Iss 148, Pp 88-98 (2022)

Abstract: Mục đích của bài viết là luận bàn về sự thay đổi của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian gần đây, dưới tác động của các tác nhân từ Trung Quốc và ngoài Trung Quốc, và đưa ra cái nhìn khách quan về ảnh h...

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Pp 53-70 (2022)

Abstract: Vấn đề việc làm đã trở thành một chủ đề cấp thiết, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19. Tuy nhiên, ở Việt Nam vấn đề này vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để. Bài viết nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của sinh viên mới ra t...

sponsored