scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 2,279 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

COVID-19 related maternal mortality cases in associated with Delta and Omicron waves and the role of lung ultrasound.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turkish Journal of Obstetrics & Gynecology. Jun2022, Vol. 19 Issue 2, p88-97. 10p.

Abstract: Amaç: Delta ve Omikron dalgaları ile ilişkili olarak koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) ile ilişkili anne ölümlerini sunmak ve akciğer ultrasonunun (AUS) hastalık şiddeti-mortalite tahminindeki rolünü araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospekt...

Evaluation of Variants and the Effect of Vaccine on Mortality in Pregnant and Postpartum Women Infected with COVID-19.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turkish Journal of Intensive Care. Mar2023, Vol. 21 Issue 1, p48-54. 7p.

Abstract: Amaç: Gebelikle ilişkili anatomik, fizyolojik ve immünolojik değişiklikler nedeniyle gebeler koronavirüs hastalığı-2019’a (COVİD-19) bağlı morbidite ve mortalite açısından risk altındaki popülasyonlardan biridir. Yoğun bakımda takip edilen gebe ve lohu...

Knowledge and Attitude of New Coronavirus Epidemic (COVID-19) Among Health Care Workers.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bezmialem Science. 2022, Vol. 10 Issue 3, p376-382. 7p.

Abstract: Amaç: Yeni coronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını, uluslararası endişe duyulan bir halk sağlığı acil durumudur. Bu çalışma, mevcut salgın sırasında sağlık çalışanları arasında enfekte olma endişesini, tutumlarını, tedavi ve COVID-19 ile mücadeledeki ...

Clinicopathological Features of Cutaneous Findings of SARS-CoV-2 Infection.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Medeniyet Medical Journal. 2022, Vol. 37 Issue 3, p270-276. 7p.

Abstract: Amaç: Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 olarak adlandırılan patojen hızla yayılarak pandemiye yol açmıştır. Bilindiği gibi koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19), deri de dahil olmak üzere ...

Impact of COVID-19 on Breast Cancer Management in a Multiethnic Middle-Income Asian Country Setting.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): European Journal of Breast Health. Apr2023, Vol. 19 Issue 2, p177-183. 7p.

Abstract: Objective: Coronavirus disease-2019 (COVID-19) has caused hospitals to suspend routine procedures. As the world recovers, there is concern that the outcome of many diseases has been impaired. This study aimed to assess the impact of the pandemic on bre...

Comparison of Coronavirus Stress and Anxiety Levels in Covid-19 Positive and Negative Healthcare Professionals in a Pandemic Hospital, İzmir Example.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bezmialem Science. 2022, Vol. 10 Issue 5, p560-567. 8p.

Abstract: Amaç: Bu çalışmamızda; yeni tip koronavirüs (Covid) ile enfekte olan ve olmayan sağlık çalışanlarında anksiyetenin varlığını tespit etmek ve bu anksiyetenin altında yatan sebeplerin varlığın ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Yöntemler: Kesitsel ve tanıml...

The Effect of Personality Traits on COVID-19 Stress Level During the COVID-19 Pandemic in Turkey.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): European Archives of Medical Research. Mar2023, Vol. 39 Issue 1, p30-38. 9p.

Abstract: Objective: This study aimed to examine the relationship between personality traits and Coronavirus disease-2019 (COVID-19) stress level. Methods: This descriptive correlational study was conducted between December 2020-January 2021 using an online surv...

The Course of COVID-19 in a Patient with Congenital Neutropenia: A Case Report.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bağcılar Medical Bulletin. Mar2023, Vol. 8 Issue 1, p94-98. 5p.

Abstract: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID -19), şiddetli akut solunum sendromukoronavirüs-2'nin neden olduğu bir solunum yolu hastalığıdır. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılan bir acil halk sağlığı durumu haline geldi. Ön...

Evaluation of Videos with COVID-19 and CPR Content on YouTube.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bağcılar Medical Bulletin. Mar2023, Vol. 8 Issue 1, p57-61. 5p.

Authors:

Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalığı ile birlikte yapılan kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) içerikli YouTube videolarının bilimselliğinin, kalitesinin ve eğiticiliğinin American Health Association 2020 güncel resüs...

Investigation of Internet Addiction, Cyberbullying, and Cyber Victimization in Adolescents During the COVID-19 Pandemic and Their Relationship with Anxiety and Depression.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Istanbul Medical Journal. Feb2023, Vol. 24 Issue 1, p100-105. 6p.

Authors:

Abstract: Introduction: The present study examined the problems of internet addiction (IA) and cyberbullying in the use of digital technology, which has become the most important part of adolescents' lives during the pandemic period. These cyber problems are dis...

sponsored