scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 76 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.
Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA

Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA

Publication Type: eBook

Abstract: W prezentowanej monografii skupiamy się przede wszystkim na wpływie, jaki zachodzące obecnie procesy i ich dynamika mają na osoby z niepełnosprawnościami. Jakie jest życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA? Czy doświadczenia izolacji, niepewności ju...

Polityka, kultura i społeczeństwo w czasach pandemii. Wybrane zagadnienia

Polityka, kultura i społeczeństwo w czasach pandemii. Wybrane zagadnienia

Publication Type: eBook

Abstract: Pandemia koronawirusa wywołała daleko idące zmiany w funkcjonowaniu świata na każdej płaszczyźnie. Obostrzenia wymuszające modyfikację zachowań zwykłych obywateli, przerwane łańcuchy dostaw powodujące problemy z dostępnością towarów i usług czy głęboki...

Warsztaty z Geografii Turyzmu t. 12: Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii Covid-19

Warsztaty z Geografii Turyzmu t. 12: Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii Covid-19

Publication Type: eBook

Abstract: Prace opublikowane w 12. Tomie monografii „Warsztaty z Geografii Turyzmu” poszerzają perspektywę dla co najmniej kilku zagadnień badawczych podejmowanych w turystyce. Tymi zagadnieniami wyznaczonymi przez osiem oryginalnych prac są: – aktywność fizyczn...

Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19. Perspektywa credit crunch

Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19. Perspektywa credit crunch

Publication Type: eBook

Abstract: Głównym celem opracowania jest analiza dostępności kredytowej. Do podjęcia tego tematu skłoniły nowe przesłanki, związane ze zmianą warunków działania podmiotów gospodarczych w następstwie wybuchu pandemii COVID-19. W połowie roku 2020. zaobserwowano w...

Współczesne problemy kultury fizycznej i zdrowotnej

Współczesne problemy kultury fizycznej i zdrowotnej

Publication Type: eBook

Abstract: Oddajemy w ręce Czytelnika monografię zawierającą teksty, które swoimi treściami wpisują się w obszar problemów społecznej teorii i praktyki wychowania fizycznego oraz rekreacji i sportu. Traktują tym samym aktywność fizyczną wraz z promocją zdrowia re...

Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością

Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością

Publication Type: eBook

Abstract: Artykuły zaprezentowane w monografii są odpowiedzią na sytuację, jaka zaistniała w związku z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami odnoszącymi się zarówno do obecności technologii informatycznych we wszystkich obszarach życia społecznego, jak i powsze...

Kontrakt psychologiczny w zmieniającym się świecie pracy – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania

Kontrakt psychologiczny w zmieniającym się świecie pracy – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania

Publication Type: eBook

Abstract: Monografia autorstwa prof. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk jest udaną próbą szerokiej i wielokierunkowej analizy kategorii, jaką jest kontrakt psychologiczny, który w kontekście pandemii nabiera nowego wymiaru. Książka stanowi głos w dyskusji na temat zmia...

Efekty obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego dla akcji kredytowej banków przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania

Efekty obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego dla akcji kredytowej banków przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania

Publication Type: eBook

Abstract: Publikacja ma charakter monografii opisującej kompleksowo kwestię obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego i ich konsekwencje dla poziomu kredytowania w perspektywie czasowej – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania. Stanowi kompe...

The development of creative tourism in Ukraine and globally during the COVID-19 pandemic

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tourism, Vol 32, Iss 2, Pp 145-161 (2022)

Abstract: The article identifies the challenges to the creative industries in tourism as an important phenomenon in the conditions of the urgent global issue of COVID-19. The concepts of “creative industries”, “creative tourism”, and signs of creative tourism (e...

Assessment of tourists perceived without travel risks and intention to visit night market aftermath the COVID-19 pandemic: An empirical approach

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tourism, Vol 32, Iss 2, Pp 163-186 (2022)

Abstract: Prior studies on night market tourism have mainly investigated by governments and scholars on the current situation products and development strategies with descriptive research. There are no empirical studies that have explored the perceptions of tour...

sponsored