scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Buzdygan Dorota"

1 - 3 of 3 results for
 "Buzdygan Dorota"
Results per page:

E-usługi w Bibliotece Politechniki Krakowskiej – realizacja zaplanowanej strategii czy odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Biblioteka i Edukacja, Iss 21, Pp 49-58 (2022)

Abstract: E-services at the Library of the Cracow University of Technology - implementation of the planned strategy or response to the current demand Abstract: The article presents the impact of the coronavirus pandemic on the activities of the Library of the Cr...

Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Biblioteka, Iss 24 (33) (2021)

Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie działań poprzedzających wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej (PK). Działania, których skutkiem było przyjęcie otwartego mandatu na PK, obejmowały m.in.: przygo...

III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. (Polish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Zagadnienia Informacji Naukowej; 2017, Vol. 109 Issue 1, p192-196, 5p

sponsored