scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Dorota Buzdygan"

1 - 5 of 5 results for
 "Dorota Buzdygan"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Biblioteka, Iss 24 (33) (2021)

Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie działań poprzedzających wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej (PK). Działania, których skutkiem było przyjęcie otwartego mandatu na PK, obejmowały m.in.: przygo...

Sposoby i skuteczność promocji bibliograficznej bazy danych BazTech. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): EBIB - Electronic Bulletin for Librarians; 2015, Vol. 161 Issue 8, p1-9, 9p

III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. (Polish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Zagadnienia Informacji Naukowej; 2017, Vol. 109 Issue 1, p192-196, 5p

sponsored