scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Filali Baba Y"

1 - 1 of 1 results for
 "Filali Baba Y"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

İNSAN İRADESİ VE SORUMLULUĞUNUN KATEGORİK VE ZİHİNSEL VARLIK TEMELLERİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Journal of Social Sciences. 2008, Vol. 7 Issue 26, p252-270. 19p.

Authors:

Abstract: İnsan, irade sahibi bir varlıktır. Yaptığı işlerden sorumludur. Zira insanın iradesi bir fiil ile ilişki kurmadığı sürece o iş yaratılmamaktadır. Bu anlamda bir iş ile ilişkili olan insan iradesi âdî şart olarak kabul edilmiştir. İrade zihinsel bir var...

sponsored