scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Finance"

1 - 10 of 10 results for
 "Finance"
Results per page:

EXCERPTS ON NEW HUNGARIAN STATE FINANCES FROM LEGAL, ECONOMIC AND INTERNATIONAL ASPECTS.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2018, Vol. 34 Issue 2, p9-25. 17p.

Authors:

Abstract: Mađarsko nacionalno gospodarstvo, koje je rješavalo dugove javnih financija, slabu učinkovitost u proračunskoj politici i slab kontrolni potencijal, sredinom 2000-ih zahvatila je kriza koja se dodatno produbila 2007. i 2008. godine. Prilagodba proračun...

View details

CONVERTIBLE ARBITRAGE HEDGE FUNDS INVESTMENT RESULTS IN THE BEAR AND THE BULL MARKET - A COMPARATIVE STUDY.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2009, Vol. 25 Issue 2, p43-60. 18p. 4 Charts, 1 Graph.

Abstract: Istraž ivanje predstavljeno u ovom radu je napravljeno na temelju 20 hedge-fondova koji koriste strategiju konvertibilne arbitraž e. Fondovi su odabrani nasumce iz baze podataka pripremljene od strane Barclay Hedge and Global Fund Technologies od oko 2...

View details

INVESTMENT REGULATIONS OF HEDGE FUNDS OFFERED ON THE POLISH FINANCIAL MARKET.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2008, Vol. 24 Issue 2, p61-75. 15p. 7 Charts, 2 Graphs.

Abstract: Svrha ovog rada je analizirati hedge fondove koji su ponuđeni na poljskom tržištu. Autorica analizira uvjete investiranja u ove fondove i uspoređuje njihove stope povrata od početka njihovog postojanja sve do prosinca 2007. ili u nekim slučajevima (za ...

View details

PRIKRIVANJE RADNOGA ODNOSA (NESAMOSTALNOG RADA) INSTITUTOM PAUŠALNOGA OBRTA: FINANCIJSKOPRAVNE I RADNOPRAVNE IMPLIKACIJE .

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2022, Vol. 38 Issue 2, p55-74. 20p.

Abstract: U radu se promatra mogućnost prikrivanja radnoga odnosa institutom paušalnoga obrta. Isprva se daje kratak pregled razvoja zaštitne uloge radnoga zakonodavstva te se naglašava potreba zaštite sadržaja radnoga odnosa, radije nego formalne kategorije rad...

View details

PRORAČUNSKA PITANJA EUROPSKE UNIJE: PREISPITIVANJE FINANCIJSKE AUTONOMIJE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2012, Vol. 28 Issue 2, p39-57. 19p.

Abstract: Es wird vom Haushalt der EU als Mittel der Ansammlung finanzieller Mittel zum Zweck der Durchführung der europäischen Politik gesprochen. Im Unterschied zu den Haushaltsetaten der modernen Staaten, die die Ausgaben eines weiten Umfangs decken, sind die...

View details

INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2012, Vol. 28 Issue 2, p95-128. 34p.

Authors:

Abstract: In Bezug auf die, beispielsweise, Vereinigten Staaten von Amerika oder einige Länder Europas und der Welt, ist der Naturschutz in der Republik Kroatien relativ spät begonnen, was mit Rücksicht auf die Weltereignisse und die herrschenden Umstände nicht ...

View details

SPAŠAVANJE I ZAŠTITA MORSKOGA OKOLIŠA - POTREBA USPOSTAVE UČINKOVITIJEG PRAVNOG SUSTAVA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2011, Vol. 27 Issue 2, p159-177. 19p.

Abstract: Spašavanje je specifičan i važan pravni institut pomorskog prava, a s tim u svezi iznimno je velika i važnost spašavanja morskog okoliša koja raste iz godine u godinu. Očuvanje morskog okoliša golobalni je problem jer u praksi, često, veća onečišćenja ...

View details

DRUGAČIJA DIAGNOZA SUVREMENE KRIZE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2010, Vol. 26 Issue 3/4, p65-77. 13p.

Authors:

Abstract: Autor suvremenu ekonomsku krizu tumači teoretskim sredstvilma koja transcendiraju pojmovlje tradicionalne, najvećim dijelom, Marxove kritike političke ekonomije čije pojmovlje u nas još uvijek dominira. Suvremenu krizu autor ne tumači kao imanentnu kri...

View details

THE ROLE OF TAXATION DURING THE FINANCIAL CRISIS 2008-2013: SELECTED ISSUES.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2014, Vol. 30 Issue 1, p115-133. 19p.

Abstract: Vlade u zapadnom svijetu sve više smanjuju svoju ulogu u ekonomskoj politici. Ovo smanjenje ekonomske aktivnosti vlada u proteklih je 30 godina popraæeno proporcionalnim smanjenjem obujma i oblika državnog oporezivanja. Financijska kriza koja je izbila...

View details

TEORIJSKI ASPEKTI I PRAKTIČNA ODREĐENJA POREZNOPRAVNOG TRETMANA KAPITALNE DOBITI.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pravni Vjesnik. 2010, Vol. 26 Issue 3/4, p79-94. 16p.

Abstract: Oporezivanje kapitalne dobiti pitanje je koje izaziva niz kontroverzi u poreznoj teoriji i praksi. Iako postoje argumenti koji govore u prilog oporezivanju kapitalne dobiti, konceptualne poteškoće prilikom razrade i realizacije takvog modela oporezivan...

View details
sponsored