scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Finance"

1 - 7 of 7 results for
 "Finance"
Results per page:

Incidència de la crisi econòmica sobre les finances de la Generalitat (CA-EN)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista Catalana de Dret Públic, Vol 0, Iss 56, Pp 1-18 (2018)

Abstract: Aquest article té per objectiu analitzar la incidència de la crisi econòmica que es va iniciar el 2007 sobre les finances de la Generalitat de Catalunya, així com les polítiques de consolidació fiscal aplicades. La crisi va afectar greument els ingress...

Les finances de la Generalitat de Catalunya

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista Catalana de Dret Públic, Vol 0, Iss 12 (1990)

La nova Llei reguladora de les Finances locals

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista Catalana de Dret Públic, Vol 0, Iss 10 (1989)

Organització territorial a França: abast de les reformes de 2010

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista Catalana de Dret Públic, Vol 0, Iss 43 (2011)

Authors:

Abstract: La descentralització o la transferència de competències a col·lectivitats infraestatals a França és un procés gradual, l'última etapa del qual ha estat marcada per la Llei núm. 2010-1563, de 16 de desembre, de reforma de les col·lectivitats territorial...

La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya (aspectes econòmics)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista Catalana de Dret Públic, Vol 0, Iss 32 (2006)

Abstract: En aquest escrit es descriuen els principals trets que caracteritzen l’actual model de finançament dels municipis, així com les relacions existents entre la hisenda dels ens locals de Catalunya i la hisenda de la Generalitat. Les principals vies d’obte...

QUE FUTURO PARA O EURO?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista Galega de Economía, Vol 21, Pp 67-90 (2012)

Abstract: WHICH FUTURE FOR THE EURO? Abstract: The crisis of the euro became self-evident after the financial markets turmoil which took place during the summer 2007. The global financial crisis cast serious doubts about some dogmas put forward by the defenders ...

sponsored