scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Goj��k I"

1 - 10 of 51 results for
 "Goj��k I"
Results per page:

Krystyna Żywulska, parade gojka. O dwóch językach polskiej kultury po Zagładzie. (Polish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Teksty Drugie; 2020, Issue 3, p265-282, 18p

Abstract: Copyright of Teksty Drugie is the property of Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. H...

OCENA WYBRANYCH ZWYCZAJÓW ŻYWIENIOWYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. CZĘŚĆ I.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Engineering Sciences & Technologies / Nauki Inzynierskie i Technologie. 2014, Vol. 3 Issue 14, p74-84. 11p.

Abstract: Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój człowieka. Dowiedziono, że niewłaściwe żywienie jest podłożem do powstania i rozwoju takich chorób, jak m.in.: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość czy cukrz...

PLANOWANIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ Z ZASTOSOWANIEM ICNP® NAD CHORYM ŻYWIONYM POZAJELITOWO W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Surgical & Vascular Nursing / Pielegniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2015, Issue 4, p203-209. 7p.

Abstract: Wsparcie żywieniowe znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe, przeciwwskazane lub niewystarczające. W każdym przypadku stanowi ono agresywną interwencję wpływającą na metabolizm chorego i nie jest pozb...

Wybrane zagadnienia dotyczące budowy tuneli z wykorzystaniem zmechanizowanych tarcz zawiesinowych. (Polish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Scientific Review Engineering & Environmental Sciences; 2019, Vol. 28 Issue 3, p488-499, 12p

Abstract: Copyright of Scientific Review Engineering & Environmental Sciences is the property of Wydawnictwo SGGW and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Ho...

[Parents' and caregivers' theoretical and practical knowledge of first aid in case of accidents and minor injuries in children].

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) [Wiad Lek] 2004; Vol. 57 Suppl 1, pp. 323-6.

Abstract: Accidents and injuries cause most serious health problems in pediatric group of patients in Poland. We asked a group of 93 parents and tutors (11 men and 82 women) to complete a questionnaire containing 20 questions. It referred to their knowledge on f...

NÏKE RÎČI NA BURDËS. (Croatian)

Publication Type: Periodical

Source(s): Mogucnosti: Knjizevnost, Umjetnost, Kulturni Problemi; jan-dec2022, Vol. 67 Issue 1/2, p168-169, 2p

Market arrival of apples under risk in Jammu & Kashmir, India: evidence from an ARDL application.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Agribusiness in Developing & Emerging Economies; 2020, Vol. 10 Issue 2, p177-189, 13p

Abstract: Copyright of Journal of Agribusiness in Developing & Emerging Economies is the property of Emerald Publishing Limited and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written ...

METASTABILITY, LYAPUNOV EXPONENTS, ESCAPE RATES, AND TOPOLOGICAL ENTROPY IN RANDOM DYNAMICAL SYSTEMS.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Stochastics & Dynamics; Dec2013, Vol. 13 Issue 4, p1-26, 26p

Abstract: Copyright of Stochastics & Dynamics is the property of World Scientific Publishing Company and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users ...

Assessment of nutritional behavior of Polish pupils and students.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): British Food Journal; 2019, Vol. 121 Issue 10, p2296-2308, 13p

Abstract: Copyright of British Food Journal is the property of Emerald Publishing Limited and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, ...

sponsored