scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Johanne Hansen Kobberstad"

1 - 5 of 5 results for
 "Johanne Hansen Kobberstad"
Results per page:

Høyt utdanna flyktningers tilnærminger til kvalifisering og arbeid

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 92-108 (2020)

Abstract: Mange høyt utdanna flyktninger som deltar i introduksjonsprogram, opplever et dilemma mellom rask arbeidsmarkedsintegrasjon og langsiktig sosial mobilitet. Basert på deltakende observasjon og kvalitative intervjuer utforsker artikkelen hvordan programd...

WORLD AIRLINES 2011.

Publication Type: Periodical

Source(s): Flight International; 2011 World Airlines Supplement, Vol. 179, p5-162, 157p, 131 Charts

Authors:

Abstract: A directory for various airline companies operating across the world is presented.

Subjects:

WORLD AIRLINES 2010. .

Publication Type: Periodical

Source(s): Flight International; 2010 World Airlines Supplement, Vol. 177, p5-165, 159p, 32 Color Photographs

Abstract: A directory of airlines around the world operating scheduled services or flying a significant number of charters as of 2010 is presented.

Subjects:

World airline directory. (cover story)

Publication Type: Periodical

Source(s): Flight International; 4/18/2006, Vol. 169 Issue 5032, p33-102, 70p, 16 Color Photographs

Abstract: Presents a directory of world airlines. Services offered by Macair Airlines; Executives of Macedonian Airlines; Historical background of Maersk Air.

Subjects:

Part 3 world airlines m to z 2002.

Publication Type: Periodical

Source(s): Flight International; 3/26/2002, Vol. 161 Issue 4824, p45, 60p, 10 Color Photographs

Authors:

Abstract: Part III. Presents a directory of airlines from around the world with names starting from letter M through Z.

sponsored