scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Rumunjska"

1 - 2 of 2 results for
 "Rumunjska"
Results per page:

Human Smuggling on Europe's Eastern Balkan and Eastern Borders Routes.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Migracijske i etnicke teme. Apr2018, Vol. 34 Issue 1, p71-94. 24p.

Abstract: Autori predlažu analizu zbivanja povezanih s krijumčarenjem migranata (a neposredno i s tranzitnim migracijama) na istočnobalkanskoj ruti (Bugarska - Rumunjska) i ruti na istočnim granicama (Moldavija, Ukrajina i Bjelorusija) otprilike od 2015. godine....

ZAKONSKA REGULACIJA STEČAJA NAD JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - KOMPARATIVNA RJEŠENJA I HRVATSKA PERSPEKTIVA

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol 33, Iss 1, Pp 413-441 (2012)

Authors:

Abstract: Stečaj lokalnih jedinica fenomen je, koji pokazuje, i povijesna i moderna, događanja u razvijenim zemljama (SAD, glava 9. Stečajnog zakonika), ali i zemljama u razvoju (Mađarska je uvela 1996. godine Zakon o prilagođavanju duga lokalnih jedinica (Zakon...

sponsored