scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "S������YLEMEZ, Cevat"

1 - 5 of 5 results for
 "S������YLEMEZ, Cevat"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

MASLENİTSA VE NEVRUZ BAYRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. May2009, Vol. 2 Issue 7, p29-54. 26p.

Authors:

Abstract: Maslenitsa, başta Ruslar olmak üzere Slavyen halklar tarafından her yıl 3-9 Mart günleri arasında kutlanan bir bayramın adıdır. "Yağlı Bayram" / "Yağ Bayramı" anlamlarına gelen ve Halk Bayramı olarak kutlanan Maslenitsa'nın temelinde Ruslar'ın Hristiya...

KEFNÂME TÜRÜ VE YAZMA BİR KEFNÂME RİSÂLESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. Feb2009, Vol. 1 Issue 6, p575-585. 11p.

Abstract: Günümüzde birçok insanın yaşamında önemli bir yer tutan fal, insan hayatının olmazsa olmaz gerçekliğinden biridir. Oldukça renkli bir kompozisyonla karşımıza çıkan bu fal türlerinden biri de Kefnâme'dir. Kefnâme, avuç içindeki çizgilere ve parmakların ...

BİRİNCİL ÜNLÜ UZUNLUKLARI ve İMÂLE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 6, p251-276. 26p.

Abstract: Bu makalede Türkiye Türkcesi, Azerbaycan Türkcesi ve Anadolu ağı zları ndaki birincil uzun ünlülerin bir indeksi yapı lmı stı r. Bugün uzun ünlü tası yan kelimeler mantı kî olarak Eski Anadolu Türkçesinde de uzun ünlülüdür. Hatta EAT döneminde uzun ünl...

ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN BİRİNCİL ÜNLÜ UZUNLUKLARI ÜZERİNE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 3, p502-562. 61p.

Abstract: Bu makalede, Anadolu ağızlarında tespit edilen uzun ünlüler ortaya konulmuştur. Makalede Anadolu ağızlarında uzun ünlü taşıyan kelimelerin indeksi verilmiştir. Yine bir kısım çalışmalarda ve taramalarımızda karsılastığımız uzun ünlülerin birincil olup ...

Osmanlı ekonomik ve toplumsal tarihiyle ilgili tezler bibliyografyası (1933-1999). (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Dîvân: Journal of Interdisciplinary Studies / Disiplinlerarasi Calismalar Dergisi; 1999, Issue 2, p251-379, 129p

sponsored