scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "S��YLEMEZ, Cevat"

1 - 9 of 9 results for
 "S��YLEMEZ, Cevat"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

MASLENİTSA VE NEVRUZ BAYRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. May2009, Vol. 2 Issue 7, p29-54. 26p.

Authors:

Abstract: Maslenitsa, başta Ruslar olmak üzere Slavyen halklar tarafından her yıl 3-9 Mart günleri arasında kutlanan bir bayramın adıdır. "Yağlı Bayram" / "Yağ Bayramı" anlamlarına gelen ve Halk Bayramı olarak kutlanan Maslenitsa'nın temelinde Ruslar'ın Hristiya...

KEFNÂME TÜRÜ VE YAZMA BİR KEFNÂME RİSÂLESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. Feb2009, Vol. 1 Issue 6, p575-585. 11p.

Abstract: Günümüzde birçok insanın yaşamında önemli bir yer tutan fal, insan hayatının olmazsa olmaz gerçekliğinden biridir. Oldukça renkli bir kompozisyonla karşımıza çıkan bu fal türlerinden biri de Kefnâme'dir. Kefnâme, avuç içindeki çizgilere ve parmakların ...

BİRİNCİL ÜNLÜ UZUNLUKLARI ve İMÂLE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 6, p251-276. 26p.

Abstract: Bu makalede Türkiye Türkcesi, Azerbaycan Türkcesi ve Anadolu ağı zları ndaki birincil uzun ünlülerin bir indeksi yapı lmı stı r. Bugün uzun ünlü tası yan kelimeler mantı kî olarak Eski Anadolu Türkçesinde de uzun ünlülüdür. Hatta EAT döneminde uzun ünl...

ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN BİRİNCİL ÜNLÜ UZUNLUKLARI ÜZERİNE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 3, p502-562. 61p.

Abstract: Bu makalede, Anadolu ağızlarında tespit edilen uzun ünlüler ortaya konulmuştur. Makalede Anadolu ağızlarında uzun ünlü taşıyan kelimelerin indeksi verilmiştir. Yine bir kısım çalışmalarda ve taramalarımızda karsılastığımız uzun ünlülerin birincil olup ...

BİR TEK PARTİ POLİTİKACISININ PROPAGANDA KONUŞMALARI: HİLMİ URAN ÖRNEĞİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2007, Vol. 2 Issue 4, p1319-1328. 10p.

Authors:

Abstract: Türkiye'de çok partili dÖneme geçiş aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı politika değişiklikleri gÖrülmüştür. Bunlarla ilgili Örnekler Parti'nin iki numaralı adamı durumundaki Hilmi Uran'ın Antep ve Urfa'da yaptığı politik konuşmalardan çıkarıla...

I. BİNGÖL SEMPOZYUMU'NUN ARDINDAN. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi; 2006, Issue 14, p227-235, 9p

Değişen Hayatların Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadınlar. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Fe Journal: Feminist Critique / Fe Dergi: Feminist Elestiri; 2010, Vol. 2 Issue 2, p51-64, 14p

Abstract: An abstract of the article "The Invisible Owners of Changing Lives: Immigrant Women," by Sermin Çakmak is presented.

Bir İbn Sînâ şârihi, Ekmeleddîn en-Nahcuvânî ve varlık anlayışı. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Dîvân: Journal of Interdisciplinary Studies / Disiplinlerarasi Calismalar Dergisi; 2001, Issue 1, p99-143, 45p

Osmanlı ekonomik ve toplumsal tarihiyle ilgili tezler bibliyografyası (1933-1999). (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Dîvân: Journal of Interdisciplinary Studies / Disiplinlerarasi Calismalar Dergisi; 1999, Issue 2, p251-379, 129p

sponsored