scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "TEKIN, R������������������������������������������������������fat Bar������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

1 - 10 of 18 results for
 "TEKIN, R������������������������������������������������������fat Bar������������������������������������������������������������������������������������������������������������"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Evaporate salt exploration by two dimensional (2D) seismic reflection method: Ankara-Polatlı region, Türkiye.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bulletin of the Mineral Research & Exploration; 2023, Vol. 170 Issue 170, p161-173, 13p

Abstract: Copyright of Bulletin of the Mineral Research & Exploration is the property of General Directorate of Mineral Research & Exploration of Turkey and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright ...

Magnetic anisotropy of a sub-ophiolitic metamorphic sole (Mersin ophiolite, Türkiye).

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bulletin of the Mineral Research & Exploration; 2023, Vol. 170 Issue 170, p1-14, 14p

Abstract: Copyright of Bulletin of the Mineral Research & Exploration is the property of General Directorate of Mineral Research & Exploration of Turkey and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright ...

Stratigraphy of the metamorphic rocks of Niğde Massif and new evidence of Triassic rifting of the Inner Tauride Ocean (Central Anatolia, Türkiye).

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bulletin of the Mineral Research & Exploration; 2023, Vol. 170 Issue 170, p57-85, 29p

Abstract: Copyright of Bulletin of the Mineral Research & Exploration is the property of General Directorate of Mineral Research & Exploration of Turkey and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright ...

Formation and tectonic evolution of structural slices in eastern Kargı Massif (Çorum, Türkiye).

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bulletin of the Mineral Research & Exploration; 2022, Vol. 169 Issue 169, p135-154, 20p

Abstract: Copyright of Bulletin of the Mineral Research & Exploration is the property of General Directorate of Mineral Research & Exploration of Turkey and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright ...

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE EMİR KİP(LİK)İ ÜZERİNE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Fall2012, Vol. 7 Issue 4, p2091-2138. 48p.

Abstract: Türkçe gramer çalışmalarında emir kip(lik)i ile istek kip(lik)i bağımsız iki ayrı kip(lik) olarak değerlendirilmekte, ancak birçok çalışmada, konuyu açıklamak üzere verilen örnekler, söz konusu kip(lik)lerin işaretledikleri kavramsal alanların ayrımını...

GAVSİ HALİD OZANSOY VE EDEBİYATTA KALDIRILAN KAZAN: '1940 TASFİYE HAREKETİ'.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Fall2012, Vol. 7 Issue 4, p1281-1311. 31p.

Abstract: 25 Mayıs 1917 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gavsi Ozansoy, Türk edebiyatının ünlü kalemlerinden Halid Fahri Ozansoy'un oğludur ve aynı zamanda kendisi de bir şair ve yazardır. Babasının yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Servetifünun-Uyanış dergisin...

ÖMER SEYFETTİN METİNLERİNDE AYDINLANMA VE MİLLİ BİLİNÇ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Fall2012, Vol. 7 Issue 4, p329-336. 8p.

Authors:

Abstract: Aydınlanma, bireyin kendilik değerlerini farkındalığında yaşadığı düşünsel bir değişim sürecidir. Yaşadıklarını ve düşünsel değişiminin sınırlarını ayırdındaki birey, öncelikle sorgulama aşaması yaşar. Kimlik sorgulaması yaparak bilinçlenme yolunda adı...

TÜRKÇEDE +sA- İSİMDEN FİİL YAPMA EKİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Summer2012, Vol. 7 Issue 3, p683-708. 26p.

Authors:

Abstract: Bu çalışmada, "arzu etmek, istemek" anlamındaki +sA- isimden fiil yapma ekini tanıtmak ve bu ekin özelliklerinin belirlemesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle Altayist ve Türkologların +sA- isimden fiil yapma eki hakkındaki görüşler...

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN SURİYE VE ORTADOĞU POLİTİKASI.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Summer2011, Vol. 6 Issue 3, p691-713. 23p.

Authors:

Abstract: Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte yerine pek çok devlet kuruldu. Osmanlı'nın devamı olan Türkiye ile Osmanlı'nın mirasçılarından Suriye aynı coğrafyada uzun süreden beri komşuluk yapıyorlardı. Fakat Türkiye ile Suriye ilişkileri hiçbir zaman sa...

EŞKİYALIK VE ÇAKIRCALI MEHMET EFE'NİN TÜRK EDEBİYATINA İZDÜŞÜMÜ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turkbilig/Turkoloji Arastirmalari Dergisi. 2011, Issue 21, p49-72. 24p.

Abstract: Eşkıyalık, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda, özellikle 1950'lili yıllardan sonra popüler bir konu olmuş ve bu konu, Marksist yazarların eliyle yeniden canlandırılmıştır. Bu dönemde, tarihî bir kişilik olan Egeli eşkıya Çakırcalı Mehmet Efe'nin eşkı...

sponsored