scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "TEKIN, R������fat Bar������������"

1 - 3 of 3 results for
 "TEKIN, R������fat Bar������������"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KADIN ŞAHSİYETLER.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. Winter2010, Vol. 3 Issue 15, p225-259. 35p.

Authors:

Abstract: Başta İslamiyet olmak üzere diğer dinler ve inanışlara dair pek çok unsurdan yararlanan geniş bir kaynağa sahip klasik Türk şiirinin hemen hemen bütün malzemesiyle örneklendiği en önemli alan Divanlar, özellikle gazel ve kasidelerdir demek, yanlış olma...

Poster Bildiriler.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Türk Pediatri Arşivi; mar2012 supplement, p21-132, 112p

MONGOLIAN /-GAR/ AND JAPANESE /-GAR-/.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Studies in Slavic & General Linguistics; 2008, Vol. 33, p113-150, 38p

sponsored